Daugavpils novada un Zarasu rajona iedzīvotāji rada, lai paliktu

AKTUĀLI

Šovasar Zarasu rajona pašvaldības kultūras centrs kopā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi uzsāk jaunu un radošu sadarbības projektu „Radītu, lai paliktu”. Projektā tiks iesaistīti Daugavpils novada un Zarasu rajona iedzīvotāji, kas dzīvo lauku teritorijās tālu no novada centra un kuriem nav plaši pieejami sociālkultūras pasākumi. Projekta mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās. Projekta partneri uzsver, ka ir svarīgi sniegt visiem iedzīvotājiem iespēju piedalīties izglītības, kultūras un uzņēmējdarbību sekmējošos pasākumos, rosinot vēlmi attīstīties radoši un veidot apstākļus, kas mudina iedzīvotājus darboties, attīstot savas prasmes, radot iespējas palikt dzimtajā pusē.

Jūnijā viesu namā pie Smalvas ezera, netālu no Zarasiem, notika pirmā konference „Kā kultūras organizācijas var radīt labākus ekonomiskos un sociālos apstākļus savā teritorijā”. Dalībnieki – esošie un topošie amatnieki tika aicināti līdzdarboties un veidot komunikācijas tīklus, iesaistot pašvaldību kultūras darbiniekus un māksliniekus. Pasākumā tika demonstrētas amatniecības prasmes un pieredzes stāsti par inovatīvām pieejām saražotā produkta realizēšanā, kā arī par to, kā kultūras darba instrumenti var palīdzēt samazināt emigrācijas līmeni un radīt labākus ekonomiskos un sociālos apstākļus lauku teritorijās.

Viens no lielākajiem projekta ieguldījumiem Latvijas pusē būs bijušo Vaboles vidusskolas darbnīcu rekonstrukcija, pārveidojot tās par kulinārā mantojuma telpām. Tajās paredzēta neliela izstāžu zāle un darbnīca, kurā attīstīt savas prasmes varēs Daugavpils novada iedzīvotāji.

No 2018. gada oktobra Daugavpils novada Naujenes pagastā norisināsies aušanas un filcēšanas kursi, bet Vaboles pagastā – tradicionālās kulinārijas kursi, izmantojot vietējās sezonas produktus. Dalība šajos kursos novada iedzīvotājiem būs par brīvu. Savukārt šī gada rudenī Daugavpils novada kultūras centram „Vārpa” tiks uzlabota materiāli tehniskā bāze, kas novada kultūras pasākumus ļaus rīkot augstākā kvalitātē.

2019. gadā radošajā laboratorijā „Reālam produktam – reāla reklāma” jaunajiem amatniekiem būs iespēja izveidot savu produkta iepakojumu un tā reklāmu, bet konference „Amatniecības darinājuma pārdošana – soli pa solim” palīdzēs jaunajiem novada uzņēmējiem iekļauties un konkurēt valsts un Eiropas tirgū.

 2019. gada maijā Daugavpils novadā notiks divas projekta aktivitātes: 4. maijā Demenē tiks rīkoti Baltā galdauta svētki, kā arī maija beigās UNESCO Pasaules mantojuma objektu sarakstā iekļautajā objektā Daugavas loki - Slutišķu sādžā norisināsies dabas un kultūras mantojuma dienas, kuru ietvaros tiks organizētas tematiskās darbnīcas kokamatniecībā un tautas deju programmas jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm ar bērniem.

Aktivitāšu dalībniekiem tiks nodrošināts transports nokļūšanai uz pasākumiem gan Latvijas, gan Lietuvas teritorijā.

Projekta partneri uzskata, ka kultūra un radošums var samazināt emigrāciju un bezdarba līmeni, paaugstināt ekonomisko stabilitāti, kā arī palīdzēt cilvēkiem socializēties, uzlabot dzīves apstākļus, individuālās prasmes, tā stiprinot piederības sajūtu dzimtajai vietai.

Fakti un skaitļi:

Nosaukums: LLI-337 Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības  aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus

Projekta īstenošanas termiņš: 2018. gada jūlijs – 2019. gada novembris (18 mēneši)

Kopējās projekta izmaksas: 226 937 EUR, Daugavpils novada kultūras pārvaldes daļa – 99 411 EUR, no kurām ERAF finansējums – 84499,35 jeb 85%, Valsts budžeta dotācija – sastāda  4970,55 EUR jeb 5%, pašvaldības finansējums 9941,10 jeb 10%.

Vairāk informācijas: https://www.daugavpilsnovads.lv/kultura-kategorija/lv-lt-parrobezu-sadarbibas-projekti/ e-mail: jelena.zukova@dnkp.com, tel.:+371 25611544 Jeļena (projekta koordinatore Latvijā)

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild projekta dalībnieki, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Simtgades zīmē aizritējuši Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki