Daugavpils novadā tikās visas Latvijas Sociālo dienestu vadītāji

AKTUĀLI

Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība (LPSDVA), sadarbībā ar Daugavpils novada domi un Sociālo dienestu, Pārresoru koordinācijas centru un Labklājības ministriju organizēja semināru visas Latvijas sociālo dienestu vadītājiem, lai dalītos pieredzē un apspriestu sociālās jomas aktuālākos jautājumus. Ciemiņus sveica Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova un Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska.

Uzsvars seminārā šoreiz tika likts uz aktuālākajiem jautājumiem par bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, bērnu aizsardzību un vardarbības pret sievietēm mazināšanu. Semināra gaitā radās spraigas diskusijas, apliecinot, ka šīs tēmas šobrīd prasa steidzamu risinājumu, tomēr tās nav iespējams uzgult tikai uz sociālo darbinieku pleciem, bez citu profesionāļu piesaistes. Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova arī akcentēja, ka Sociālais dienests vienmēr cenšas risināt un sniegt pakalpojumus cietušajiem bērniem un sievietēm, bet tas notiek sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem, Bāriņtiesu un tiem speciālistiem, kuri pārzina šo jomu. ‘”Protams, vardarbības gadījumi notiek  arī Daugavpils novadā. Lai to risinātu, darbiniekam ir jābūt profesionālim ar noteiktu zināšanu kopumu.”

Tikpat aktuāli ir bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. “No Latgales reģiona Daugavpils novadā deinstitucionalizācijas projekta ietvaros ir plānots vislielākais pakalpojumu skaits, tāpēc mums priekšā ir apjomīgs darbs. Mēs jau esam sākuši šos pakalpojumus ieviest praksē, piemēram, sniedzot tā saucamo atelpas brīdi vecākiem, kuri audzina bērnus ar īpaši smagiem traucējumiem. Tieši šobrīd pieci bērniņi saņem šo pakalpojumu Aleksandrovas internātpamatskolā,” pastāstīja A.Jegorova. Drīzumā klientiem plānots piedāvāt arī psihologa un reitterapijas pakalpojumus.

FOTOGALERIJA

Līgosim Daugavpils novadā!