Daugavpils novadā pērn reģistrēts 51 jauns uzņēmums

AKTUĀLI

Aizvadītajā gadā Latvijā Lursoft izpētījis, cik aktīvi jauni uzņēmumi aizvadītajā gadā reģistrēti dažādās Latvijas pašvaldībās – kur to skaits audzis, bet kurās vietvarās – samazinājies.

Dati liecina, ka, salīdzinot ar 2017.gadu, jaunreģistrēto uzņēmumu skaits palielinājies 64 pašvaldībās, 59 pašvaldībās samazinājies likvidēto uzņēmumu skaits, savukārt 25 vietvarās jaunreģistrēto uzņēmumu skaits pārsniedzis likvidēto uzņēmumu skaitu.

Daugavpils novadā 2018. gadā jaunreģistrēts 51 uzņēmums (2017. gadā - 39), savukārt likvidēti 114, kas ir nedaudz mazāk kā 2017. gadā ( 132).

Jānorāda, ka 2018.gadā jauni uzņēmumi reģistrēti visās Latvijas pašvaldībās, tiesa, atsevišķās no tām jauno uzņēmumu skaits bijis salīdzinoši zems. Piemēram, Vārkavas un Ciblas novados gada laikā reģistrēts tikai viens jauns uzņēmums, bet Baltinavas novadā – 2, Aglonas novadā -3 . Tajā pašā laikā Vārkavas novadā pērn likvidēti 11 uzņēmumi, kas pielīdzināms uzņēmumu skaitam, kas novadā reģistrēts pēdējo četru gadu laikā. Kā pozitīvs piemērs jāizceļ Kārsavas un Ilūkstes novadi, kuri Latgalē ir vienīgie kur jaundibināto un likvidēto uzņēmumu starpība ir atzīmējama ar plus zīmi. Jaunu uzņēmumu skaits pērn būtiski palielinājies Rugāju novadā (+125%).

Situācija, kad likvidēto uzņēmumu skaits pārsniedz jaunreģistrēto skaitu, pagājušajā gadā vērojama visās Latvijas lielākajās pilsētās, neskatoties uz to, ka vairumā gadījumu jauno uzņēmumu skaits pagājušajā gadā bijis lielāks nekā 2017.gadā. Izņēmums ir vien Liepāja, Daugavpils, Rēzekne un Jēkabpils, kur jaunreģistrēto uzņēmumu skaits sarucis. Vienlaikus šīs četras pilsētas jāizceļ arī pozitīvā gaismā, jo, salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn sarucis tajās likvidēto uzņēmumu skaits. Piemēram, Rēzeknē likvidēto uzņēmumu skaits gada laikā samazinājies par 81 (2017.gadā likvidēti 195 uzņēmumi 2018.gadā – 114), bet Daugavpilī – par 88 (2017.gadā likvidēti 423, bet 2018.gadā – 335).

Latgales lielajās pilsētās 2018.gadā absolūtos skaitļos ir vērojams vislielākais likvidēto uzņēmumu skaita samazinājums visā Latvijā, kur reģistrēts Daugavpilī (par 88 likvidētiem uzņēmumiem mazāk nekā 2017.gadā) un Rēzeknē (par 81 likvidētu uzņēmumu mazāk).

Reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits Latgales pašvaldībās:

Jaunreģistrēti uzņēmumiLikvidēti uzņēmumi
Pašvaldība2017. gads2018. gads2017. gads2018. gads
Daugavpils292238423335
Rēzekne9993195114
Rēzeknes nov.53539454
Daugavpils nov.3951132114
Ludzas nov.23304846
Balvu nov.23265043
Līvānu nov.18254138
Preiļu nov.21233126
Krāslavas nov.26183821
Kārsavas nov.11142010
Ilūkstes nov.1511209
Rugāju nov.491713
Viļakas nov.891310
Dagdas nov.972523
Riebiņu nov.75148
Viļānu nov.641910
Zilupes nov.84107
Aglonas nov.4398
Baltinavas nov.2286
Vārkavas nov.31711
Ciblas nov.3169

Visas Latvijas šīs situācijas apraksts un pašvaldību dati aplūkojami te.

Avots: lpr.gov.lv 

Dzīvnieku patversmes "Otrā māja" iemītnieki joprojām gaida saimniekus