Daugavpils novadā pabeigta lielāko kapsētu digitalizācija

AKTUĀLI

Pēc vairāku mēnešu cītīga darba Daugavpils novada teritorijā ir pabeigta pašvaldības lielāko kapsētu digitalizācija. Rezultātā izveidota savdabīga kapsētu digitālā karte, kas ļaus ne tikai pašvaldībai efektīvāk pārvaldīt kapsētu teritoriju, bet arī atvieglos iedzīvotājiem savu piederīgo apbedījumu vietu meklēšanu.

Daugavpils novada pašvaldības pārziņā ir 83 kapsētas ar kopējo platību 78 ha, no kurām digitalizētas 46 lielākās kapsētas 62,09 ha platībā. Faktiski gandrīz katrā pagastā digitalizēta vismaz viena kapsēta, stāsta Daugavpils novada domes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule.

Vienotajā kapsētu bāzē iedzīvotāji var apskatīt informāciju par apbedītajiem tuviniekiem, papildināt datus, piemēram, sniegt detalizētu informāciju par saviem piederīgajiem, kas ir apbedīti, virtuāli izstaigāt visu kapsētu. Katram apbedījumam izveidots atsevišķs fails, kurā pieejama informācija par apbedītajiem un apbedījuma vietas fotogrāfijas. Tāpat šajā datu bāzē būs atrodama informācija par kapusvētkiem, svecīšu vakariem, par kapsētu infrastruktūru un cita nozīmīga informācija.

Kapsētu digitalizācija atvieglos turpmāk pašvaldībām kapsētu apsaimniekošanu, jo visi dati, kas līdz šim glabājās t.s. kapu grāmatās, turpmāk būs pieejami elektroniski. Kapu grāmatas var pazust vai laika gaitā tikt sabojātas, līdz ar  ko var zust arī visa informācija par apbedījumiem. Mainoties kapsētu pārvaldniekiem, būs arī daudz vienkāršāk iepazīt situāciju kapsētās, jo visa informācija būs apkopota, nevajadzēs pētīt kapu grāmatu. Šajā sistēmā kapsētu pārvaldnieki varēs reģistrēt jaunas apbedījumu vietas un to redzēs arī iedzīvotāji. Sistēma nodrošinās informāciju ne tikai par apbedījumu vietām, bet arī par brīvajām vietām kapsētā un nekoptajām kapu vietām. Reizi gadā pagasta pārvaldnieks kopā ar kapu pārvaldnieku veic nekopto apbedījumu aktēšanu. Arī šo apsekošanu rezultāts būs atrodams datu bāzē. Ja trīs gadu laikā kapu kopiņa netiek kopta, to var nolīdzināt, stāsta I. Ondzule.

Daugavpils novads ir viens no pirmajiem Latgales reģionā, kas uzsācis pašvaldības kapsētu digitalizāciju. Kapsētu digitalizāciju veic uzņēmums SIA “Cemety”, kas ir digitalizējis jau ap 450 kapsētām Latvijā. “Cemety” vadītājs Miks Blate uzsver, ka ieguvēji būs gan iedzīvotāji, kas tagad var atrast apbedītos radiniekus un papildināt par šiem apbedījumiem informāciju, gan kapsētu pārvaldnieki, kuriem tagad ir pieejama detalizēta informācija par katru apbedīto personu. “Ļoti bieži kapsētu grāmatas pazūd, sadeg vai noveco. Kāds kapsētu pārvaldnieks, aizejot prom, to paņem līdzi, un tad bieži vien kapsēta paliek bez informācijas. Atnāk jauns kapsētas pārvaldnieks, kurš nezina, kas tajā kapsētā ir apglabāts. Visus datus digitalizējot, tagad tie ir pieejami kapsētu pārvaldniekiem,” saka Miks Blate.

Apbedījumu vietas iekļautas datubāzē, kas pieejama vietnē www.cemety.lv. Ienākot tajā un ievadot meklējamās personas vārdu un uzvārdu, var saņemt precīzu informāciju par kapa atrašanās vietu, kā arī aplūkot visas kapsētas plānu. Tā kā Daugavpils novadā ir daudz krievu un poļu apbedījumu, datu bāzē ievadīti dati gan oriģinālvalodā (krievu vai poļu), gan to latviskota versija, tāpēc apbedīto tuviniekiem nebūs problēmu ar informācijas meklēšanu, uzsver M. Blate. Viņš piebilst, ka cilvēki jau ļoti aktīvi izmanto šo vietni, gada laikā saņemti jau aptuveni 5000 ziņojumi ar precizējošu informāciju par apbedījumiem, tostarp fotoattēli un apraksti.

Kapsētu digitalizācija ir veikta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)projekta “Daugavpils novada kapsētu digitaslizācija” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 60 379 eiro, no kuriem 45 000 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām sedz ELFLA, bet 15 379 eiro ir Daugavpils novada domes finansējums.

Turpmāk tiks meklētas iespējas piesaistīt gan pašvaldības budžeta, gan  projektu līdzekļus, lai varētu digitalizēt arī pārējās 37 novada kapsētas.

Šobrīd turpinās darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē  www.cemety.lv pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt kartes veidotājus, atstājot ziņojumu mājaslapā.

Daugavpils novada digitalizētās kapsētas:

Gutas kapsēta Krivošejevas kapsēta Pantelišķu kapsēta Šemberga kapsēta Pakapiņu kapsēta Rodnišķu kapsēta Dubnas kapsēta Zarānu kapsēta Petrānu kapsēta Birķineļu kapsēta Papušina kapsēta Baltaču kapsēta Krivānu kapsēta (Kalupes pagasts) Baltmuižas kapsēta Vaikuļānu kapsēta Mīšteļu kapsēta Patmalu kapsēta Maļinovas kapsēta Lielo Kokinu katoļu kapsēta Bukštu Romas katoļu kapsēta Lielo Kokinu pareizticīgo kapsēta Krīvānu kapsēta (Naujenes pagasts) Vecpils kapsēta Spruktu komunālā kapsēta Jaunās sādžas kapsēta Salienas kapsēta Jancišķu katoļu kapsēta Jancišķu luterāņu kapsēta Jaunbornes kapsēta Raguļišku kapsēta Viļķeļu vecticībnieku kapsēta Silenes pareizticīgo kapsēta Sventes kapsēt Plikā kalna kapsēta Purnieku kapsēta Lielašu kapsēta Lasenberga kapsēta Elernes katoļu kapsēta Mukānu kapsēta Motivānu katoļu kapsēta Ostrovu kapsēta Luterāņu kapsēta (Vecsalienas pagasts)  Lubažu kapsēta Rogoču kapsēta Daniševkas kapsēta Koroļevščinas kapsēta

Rolanda Kļavinska kārtējā uzvara