Daugavpils novada Kultūras pārvalde izsludina pieteikšanos uz bezmaksas latviešu valodas kursiem

AKTUĀLI

Daugavpils novada  Kultūras pārvalde uzsāk  Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta Nr.2017.LV/LV/5 „Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā 2017/2018" īstenošanu un aicina uz bezmaksas latviešu valodas kursiem! Nodarbības tiks uzsāktas 2017.gada marta pēdējā nedēļā. Apmācību mērķis ir nodrošināt pieaugušajiem Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem, mazākumtautību iedzīvotāju pārstāvjiem un nepilsoņiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji, iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas zināšanas un prasmes trijos valsts valodas prasmju līmeņos, tādējādi veicinot mērķauditorijas spēju iesaistīties latviskās vides sociālajos procesos. Īpaši aicināti pieteikties ir jaunieši vecumā līdz 25 gadiem (kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji). Nodarbības plānotas šādiem valodas prasmes līmeņiem: A2, B1, B2, C1. Grupas tiks komplektētas atbilstoši apmācību mērķim, kursantu pieteikšanās secībai un zināšanu līmenim. Nodarbības notiks Daugavpils novada kultūras centrā  Dobeles ielā 30, Daugavpilī, divas reizes nedēļā no 2017.gada marta līdz 2017.gada jūnijam (ieskaitot), vakaros. Kursu dalībnieku reģistrācija un informācija par kursiem: Reģistrācija kursiem: no 2017.gada 20.marta. Tālr. 65435512, 28379611; e-pasts: terezija.ubele@dnkp.lv (jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kontaktinformācija.) Informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par informatīvā materiāla saturu atbild Daugavpils novada Kultūras pārvalde.

Grūti izbraucamu ceļu dēļ var kavēties reisu izpilde 146 maršrutos