Daugavpils novada jauniešu projektu vasara

AKTUĀLI

Jau par labu tradīciju ir kļuvuši Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes projektu konkursi  - “Uzlabosim savu ikdienu!” un “Attīsti sevi!”. Šoreiz projektu konkursam “Uzlabosim savu ikdienu!” tika saņemti 10 projektu pieteikumi, savukārt ”Attīsti sevi!” saņemti 3 projektu pieteikumi. Projektu vērtēšana notika divās kārtās – vērtējot projektu pieteikumu sagatavošanas kvalitāti un jauniešu prezentācijas klātienē. Šogad finansējumu saņēma zemāk minētie projekti.

UZLABOSIM SAVU IKDIENU!

Kalkūnes pagasta biedrības “Jāņoga” projekts “No idejas līdz darbībai!”

Projekts “No idejas līdz darbībai!” notiks Kalkūnes pagastā 01.06. – 31.08.2019. Projektā piedalīsies 15 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Projekta mērķis ir veicināt Kalkūnes jauniešu radošās domāšanas attīstību, caur uzņēmējdarbības pamattēmu, organizējot 6 dažāda rakstura nodarbības. Projekta ietvaros dalībnieki spēs neformālā veidā uzzināt par uzņēmējdarbību un realizēšanas principiem. Projekta galvenā ideja ir organizēt jauniešiem nodarbības par tēmām kā pārtika, suvenīri, apģērbs, aksesuāri sev un mājai, un vienu brīvās tēmas nodarbību. Katras nodarbības laikā jauniešiem tiks izsniegti visvienkāršākās lietas, no kurām jauniešiem gan individuāli, gan grupās būs jāizveido pašiem savi patenti, balstoties uz savu radošumu. Visi projekta laikā izveidotie objekti būs saistīti ar Kalkūnes pagastu, un tiks dāvināti kā balvas Kalkūnes pagasta pasākumu apmeklētajiem un pagasta viesiem.

Skrudalienas pagasta biedrības “Silenes stariņi” projektam “Meklējot zaļo PET!”

Projekta mērķis ir rosināt Daugavpils novada  jauniešus uz dabai labvēlīgu un “zaļāku” dzīvesveidu caur viņiem saistošām aktivitātēm, attīstot jauniešos pašiniciatīvu “zaļā” dzīvesveida praktizēšanai un popularizēšanai vienaudžu vidū, sekmējot viņu sadarbību. Projekta org-grupa organizēs “Meklējot zaļo PET!” fleš mobu (flash mob), daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” informatīvu un atraktīvu pasākumu – misiju „Meklējot zaļo PET!”. Projekta tiešā mērķauditorija ir Daugavpils novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri ir aktīvi, ieinteresēti izprast sev apkārt esošo vidi, esošās problēmas, kā arī uzzināt, kā būt videi „draudzīgākiem”. Kā netiešā projekta mērķauditorija ir bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem, šī sabiedrības grupa tiks iesaistīta projekta aktivitātēs un iegūs informāciju par atkritumu šķirošanu. Sabiedrības tiešu un netiešu līdzdalību nodrošinās arī informācija par pasākumu izplatīšana un pieejamība vietējos pašvaldību mājas lapās un sociālajos tīklos publicētā informācija, kas nodrošinās informācijas apmaiņu pagasta un novada līmenī. Projekta rezultātā jauniešiem tiks organizēta aktīva un lietderīga laika pavadīšana, iesaistot tos informatīvos un atraktīvos pasākumus.

Medumu pagasta biedrības “Medumu cerība” projekts “Mācies. Dari.  Atpūties.”

Projekta mērķis ir labvēlīgi ietekmēt Medumu pagasta jauniešu kompetences līmeņa izaugsmi un piedāvāt viņiem lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, nostiprināt viņu līdzdalību Daugavpils novada un Medumu pagasta aktivitātēs. Galvenās projekta aktivitātes ir – lielformāta dārza spēļu izveide, „Parka svētku” organizēšana un realizēšana, Medumu pagasta jauniešu dalība Daugavpils novada 2019. gada svētkos prezentējot projekta rezultātus.

ATTĪSTI SEVI!

Kalkūnes pagasta biedrības “Jāņoga” projekts “Veselīga dzīvesveida skola”

Nometne „Veselīga dzīvesveida skola” tiks īstenota Kalkūnes pagastā no 24.06. līdz 28.06.2019. Nometnē piedalīties 20 jaunieši no daudz bērnu un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar mācīšanās grūtībām un attālām vietām. Nometnes mērķis ir izmantojot neformālās izglītības aktivitātes veicināt Kalkūnes jauniešu vidū interesi par veselīgu dzīvesveidu un brīvprātīgo darbu Kalkūnes pagastā.  Nometnes dalībniekiem būs iespēja neformālā veidā uzzināt par veselīgu dzīvesveidu un brīvprātīgo darbu. Jauniešiem tiks organizētas neformālās lekcijas par veselīgu uzturu, vitamīniem, praktiskās nodarbības par augiem, ūdeni, pirmo palīdzību, fizisko labsajūtu un sportu, kopīgas jogas, meditācijas, un kulinārijas nodarbības. Papildus tiks organizētas teorētiskās un praktiskās aktivitātes par brīvprātīgo darbu un tā iespējām Kalkūnē. Nometne dalībnieki organizēs akciju „Vesels Kalkūnē”. Nometne veicinās jauniešu informētību un interesi par veselīgu dzīvesveidu  un brīvprātīgo darbu Kalkūnes jauniešu vidū.

Skrudalienas pagasta biedrības “Silenes stariņi” projektam “Manas dzimtenes pūra lāde – 2”

Nometnes ideja ir iepazīstināt jauniešus ar Latgales reģiona un  Daugavpils novada dabas, kultūrvides, tautas tradīcijas   bagātību un rosināt viņus saudzīgi atteikties pret to. Dodoties ekspedīcijās pa Latgales dabas teritorijām, iepazīstinot reģiona kultūrmantojuma pieminekļus, piedaloties dažādās radošajās darbnīcās, jauniešiem būs iespēja iegūt zināšanas, ko viņi varēs izmantot tālākajā dzīvē.   Tā būs iespēja jauniešiem lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, attīstīt savas prasmes un pilnveidot zināšanas un radošumu, iemācīties strādāt komandā un individuāli. Nometne norisināsies no 5. līdz 9. augustam.

Līksnas pagasta jauniešu biedrības “Līksnas jauniešu kopiena” projekts “Teātra skola”

Biedrība “Līksnas jauniešu kopiena” biedri un Līksnas pagasta jaunieši vēlas vasarā, no 03.06.-06.06. organizēt dienas nometni “Teātra skola”. Šī projekta mērķis ir organizēt dienas nometni, kurā tiek veicinātas jauniešu radošās spējas, pielietojot neformālās izglītības metodes. Nometne norisināsies četras dienas. Trijās no tām jaunieši katrā dienā iemācīsies ko jaunu un sevi izaicinās: Pēc nometnes jaunieši noteikti gūs jaunas zināšanas un prasmes. Jaunieši, pateicoties pieredzējušajiem savas jomas speciālistiem, uzzinās, kā pareizi izteikties, kā pareizi uzvesties uz skatuves, kā atbrīvoties no stresa, kā piesaistīt skatītāju uzmanību, neliekties garlaicīgam un noteikti vēl citas lietas, kuras nometnes laikā vēlēsies uzzināt paši nometnes dalībnieki.

Aicinām visus novada jauniešus būt aktīviem un piedalīties savu un kaimiņpagastu piedāvātajās vasaras aktivitātēs, kā arī īstenot projektus.

Informāciju sagatavojusi:
Milāna Loča

Līgo Līksnas Muižas parkā