Daugavpils novada jaunatne ciemojās Liepājā

AKTUĀLI

No 8. līdz 10.martam Liepājā (Liepājas Valsts tehnikumā) norisinājās Strukturētā Dialoga V cikla noslēguma konference "Gatavi dzīvei, Gatavi sabiedrībai!", kur piedalījās arī Daugavpils novada jaunieši, jaunatnes darbinieki no Naujenes pagasta un Daugavpils novada domes jaunatnes lietu speciāliste.

Konferences mērķis ir veicināt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem un īstenotājiem jauniešiem aktuālos jautājumos. Tā sniedza ieskatu un izpratni jaunatnes politikas jomas aktualitātēs Latvijā un Eiropā, veicināja kritiskās domāšanas prasmes, aplūkoja Strukturētā Dialoga V cikla rezultātus gan Latvijā un Eiropā un veicināja dažāda līmeņa diskusijas par jaunatnes politiku nākotnē.  Strukturētā Dialoga V ciklā kopumā norisinājušās 35 aktivitātes, iesaistot pusotru tūkstoti dalībniekus no visas Latvijas, gan jauniešus, gan lēmumu pieņēmējus, gan ekspertus jaunatnes jomā.

Pēc septiņu stundu ilga ceļa, Daugavpils novada jaunieši nokļuva Liepājā, kur uzreiz aktīvi tika uzsākts darbs. Konferences atklāšanas prezentācijās figurēja arī Daugavpils novads - Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta Pārvaldes vecākā referente (jaunatne) Alma Brinkmane ziņoja par darbu ar jaunatni Latvijā 2017.gadā, kur pēc veiktās aptaujas noskaidrojās, ka Daugavpils novadā ir visvairāk jaunatnes darbinieku. Pēc prezentācijām jaunieši un jaunatnes darbinieki tika nošķirti, lai darbotos grupās par kritisko domāšanu un finansējuma atbalsta piesaisti savu iniciatīvu realizēšanā. Pirmās dienas noslēgumā, Liepājas jaunieši organizēja aktivitāti, kas palīdzēja labāk iepazīt Liepāju. Spēles pamatā bija Actionbound viedtālruņa aplikācija, kur katras komandas uzdevums bija doties uz populārākām pilsētas vietām, kuras sasniedzot bija jāizpilda uzdevumi, piemēram, nobildēties, izpildīt atspoles skrējienu, atbildēt pareizi uz jautājumu. Konferences otrās dienas programma sastāvēja no darba grupām, kas diskutēja par SD laikā izstrādātajam rekomendācijām darbā ar jaunatni starptautiskā un nacionālā līmenī, to prezentācijas laikā savus komentārus par rekomendācijām izteica Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis, Dobeles novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Inita Neimane, biedrības Latvijas Jaunatnes padomes prezidents Emīls Anškens, biedrības Virziens A dalībnieks Artis Krists Mednis. Diskusijas viesi atzina, ka ir priecīgi par to, ka daudzās rekomendācijās ir runāts par patriotismu, piederību savai vietai un sociālo iekļaušanu.

Konferences dalībnieki tika aicināti piedalīties video tapšanā, kur jaunatnes darbā iesaistītie un jaunieši veidoja vēstījumu savai pašvaldībai vai arī valstij kopumā par problēmām, ka ir aktuālas viņiem. Daugavpils novada komanda arī bija to starpā, kas veidoja savu ziņojumu. Savā video jaunieši pauda vienus no galvenajiem iemesliem, kāpēc novada iedzīvotāju skaits strauji sarūk un jaunieši neatgriežas laukos. Jaunieši lūdz modernizēt pārvaldes darbu, dot ceļu jaunajiem darbiniekiem, sniegt atalgotu darbu un, vissvarīgākais, sadarboties institūcijām savā starpā. Dienas noslēgumā notika svinīgs pasākums, kur Liepāja tika sveikta kā 2017.gada jauniešu galvaspilsēta. Pasākuma laikā tika demonstrētas gan nevalstiskās organizācijas, gan vietējie muzikanti, ielu vingrotāju, hip-hop dejotāju un uguns šova mākslinieku sniegums, kā arī dalīta svētku torte.

Trešā konferences diena tika uzsākta ar tālāku Liepājas iepazīšanu, bet šoreiz nevalstisko organizāciju sektorā un iestādēs, kas veic darbu ar jaunatni Liepājā. Daugavpils novada jauniešu delegācija izvelējās doties uz Liepājas Karaostu un biedrību “Karaosta Kids”. Biedrības vadītāja Tatjana iepazīstināja ar biedrības tapšanas vēsturi, kur atklājās daudzi ļoti aizkustinoši notikumi, par biedrības darbu, sadarbības partneriem, kas lielākoties ir ārzemju organizācijas, kā arī padalījās ar biedrības nākotnes plāniem. “Karaosta Kids” ir nevalstiska organizācija, kas darbojas Liepājas vienā no nelabvēlīgākajiem rajoniem, biedrībā tiek iesaistīti sociālā riska bērni, organizētas aktivitātes un apmācības jaunajām māmiņām. Biedrība ir piecu labāko biedrību skaitā Liepājā. Pēc ekskursijas, Liepājas Valsts tehnikumā notika video prezentācijas, mentoru rezolūcijas un svinīgu pateicības vārdu izteikšana. Par Strukturētā dialoga V cikla Lieldraugu tika nosaukta arī Daugavpils novada dome un Višķu pagasta pārvalde.

Projektu īsteno biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.

FOTOGALERIJA

Santa Matisāne Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste

 

Latgales kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšana Maļinovā