Daugavpils būvniecības tehnikums aicina uz atvērto durvju dienas tiešraidi!

AKTUĀLI

Uzzini par mācību iespējām būvniecībā, metālapstrādē un mašīnzinībās, arhitektūrā un dizainā, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijās, ēdināšanas pakalpojumos un lauksaimniecībā.

Iespēja iepazīt profesijas, mācību vidi, prakses iespējas, ārpusstundu aktivitātes un uzdot sev interesējošus jautājumus nodaļu vadītājiem.

Pieslēdzies Atvērto durvju dienai 9. aprīlī plkst. 14:00 Facebook tiešraidē. Pasākuma saite: https://ej.uz/ADD2021 (iespēja pieslēgties pasākumam arī nereģistrētiem lietotājiem).

Izglītības programmu īstenošanas vietā VIŠĶOS (Daugavpils novads, Višķi) piedāvājam apgūt mācību programmas:

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis patstāvīgi strādā ar lauksaimniecības tehniku un iekārtām, veic mehanizētos augkopības, dārzkopības un lopkopības darbus, veic lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektēšanu, tehnisko apkopi un defektu novēršanu, plāno un organizē lauksaimniecības uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu. Pēc diploma saņemšanas iespējams strādāt lauksaimniecības ražošanas un tehnikas servisa uzņēmumos.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

Augkopības tehniķis

Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus; sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu; izstrādā darba uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, izpilda darbus augkopības produkcijas ražošanā.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

1,5 gads (pēc vidējās izglītības)


Uz tikšanos Atvērto durvju dienā!

Pasākumi Daugavpils novadā. 9.-15. aprīlis