Daugavas loku ainava atzīta par Latgales reģiona ainavu dārgumu

AKTUĀLI

11. septembrī Lūznavas muižā norisinājās Latvijas valsts simtgades pasākuma “Reģionu dienas” aktivitātes “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” reģionālā diskusija. Tās mērķis bija atskatīties uz šīs simtgades aktivitātes ietvaros paveikto – jau no 2017. gada jūnija kā Latgales, tā Latvijas iedzīvotāji tika mudināti pieteikt sava reģiona ainavas – vērtības, ar ko mēs lepojamies, lai sagatavotu dāvanu Latvijai – elektronisku ainavu dārgumu krātuvi “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” un ceļojošo izstādi par tiem.

Līdz šī gada 14. februārim ikviens iedzīvotājs tika aicināts iesūtīt vēsturiskās fotogrāfijas, stāstus un liecības, kas ir ģimenes arhīvā, par 10 Latgales ainavu dārgumiem, lai tos nodotu nākamajām paaudzēm.

Latgales reģiona iedzīvotāji bija vieni no aktīvākajiem šīs aktivitātes ietvaros jau no paša sākuma. Vispirms tika saņemti 193 pieteikumi Latgales reģiona ainavu dārgumu statusam, no tiem balsojumam tika atlasīti 43 – par to lēma Ainavu ekspertu padome. Savukārt summējot iedzīvotāju balsojumu kopā ar Ainavu ekspertu padomes lēmumu, tika noskaidroti Latgales reģiona 10 ainavu dārgumi, tostarp Daugavas loku ainava. Daugavpils novada pašvaldībai pasniegtas Pateicības no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latgales plānošanas reģiona.

Līdz 1. oktobrim Lūznavas muižas Baltajā zālē būs skatāma arī Latgales reģiona ainavu dārgumu stendu ceļojošā izstāde. Izstādē būs iekļautas 10 Latgales ainavu dārgumu fotogrāfijas valsts jubilejas gadā un vēsturiski fotoattēli no iedzīvotāju, muzeju un Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumiem.

Savukārt šī gada 26. oktobrī visu 50 ainavu dārgumu izstāde būs aplūkojama Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās. Novembrī, decembrī un visa nākamā gada garumā izstādi gan pa daļām, gan kopumā būs iespējams demonstrēt visā Latvijā. Ainavu dārgumu fotoattēli, kā arī iedzīvotāju iesūtītie atmiņu stāsti un iespaidi par tiem tiek saglabāti arī elektroniskajā ainavu dārgumu krātuvē. No oktobra tā būs pieejama tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv.

Nosaki, kura pašvaldība iegūs “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” titulu un balvu 30 000 eiro