Daudzdzīvokļu māja Nr. 387 Vecstropos ar pašvaldības atbalstu cels energoefektivitāti

AKTUĀLI

Daugavpils novada dome izskatīja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.387, 18.novembra iela, Vecstropi, Naujenes pagasts, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas kooperatīvās sabiedrības „Mežmala” iesniegto pieteikumu ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Ar izvērtēšanas komisijas un domes deputātu balsojumu tika pieņemts pozitīvs lēmums.

Tas nozīmē, ka pašvaldība 100% apmērā segs izdevumus ēkas energoaudita pārskata un termogrāfijas veikšanas darbiem (EUR 363,00), kā arī tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai (EUR 780,00). Bēniņu pārseguma siltināšana atbalstīta 75% jeb EUR 5441,31 apmērā no kopējās summas, savukārt gala sienu siltināšanai pašvaldība segs pusi no izmaksām jeb EUR 10677,76.

Dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējums veicamajiem energoefektivitātes darbiem sastāda EUR 17 262,07, kas tiks segti, ņemot aizņēmumu bankā. Jāpiebilst, ka iedzīvotāju kopsapulcē par mājas renovāciju tika saņemtas 46 balsis jeb 77% no dzīvokļu īpašnieku kopskaita.

Renovācijas darbus veiks SIA “LBM”.

 

Grupa "Mažors" uzstājās Vitebskas mākslas festivālā "Slavjanskij bazar 2017"