Datorkursi uzņēmumu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem ar 70% ERAF līdzfinansējumu

Uzņēmējdarbība

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) aicina mazos un mikro uzņēmumus,  kā arī pašnodarbinātās personas iesaistīties apmācību projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā" (projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002), kas tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

Mācības ietver trīs tematiskos blokus, kuros katrā tiek piedāvāti vairāki kursi. Uzņēmuma darbinieki var izvēlēties mācību kursus no visiem tematiskajiem blokiem atbilstoši savam zināšanu līmenim, uzņēmuma darbības virzienam un plānotajai attīstībai.

Visi kursi ietver klātienes mācības, kā arī individualizētu piekļuvi e-videi, kurā dalībniekiem būs pieejami papildu materiāli - praktiskie uzdevumi ar piemēriem, papildus literatūra padziļinātas izpratnes veidošanai u.c. materiāli atbilstoši kursa tēmām. Kursa beigās studenti saņems sertifikātu par kursa apgūšanu.

Projekta īstenošanas laikā apmācības notiks visos Latvijas reģionos.

70 % no kursa cenas sedz ERAF finansējums.

Tematiskie bloki:

  • Digitālās tehnoloģijas

Šajā blokā iekļautie kursi vērsti uz jaunāko digitālo tehnoloģiju apguvi, tādu kā mākoņpakalpojumi, tiešsaistes sadarbība, infrastruktūra un drošība.

Mākoņiespējas biznesa atbalstam un informācijas pārvaldībai Drošās sadarbības tehnoloģijas Sociālo tīklu mārketings Facebook iespējas biznesa veicināšanai Interneta tehnoloģijas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai Mājaslapu veidošana biznesa veicināšanai   Mājaslapu veidošana produktu un pakalpojumu tirdzniecībai Lietišķa sarakste ar klientiem un sadarbības partneriem   Digitālās pamatkompetences - satura veidošana un komunikācija Nepārtraukta savienojuma tehnoloģijas izmantošana biznesa datu vizualizēšanai Uzņēmuma mājaslapas apmeklēšanas analīze LinkedIn iespējas biznesa veicināšanai

  • Uzņēmumu iekšējo procesu digitalizācija

Kursi orientēti uz prasmju apguvi, kas palīdzēs veikt uzņēmumu iekšējo procesu digitalizāciju, biznesa un finanšu pārvaldību, tirgvedību un dokumentu vadību.

Elektronisko dokumentu pārvaldība un elektroniskais paraksts Datorizētā grāmatvedības uzskaite IKT risinājumi uzņēmuma finanšu vadībai E-komercija uzņēmuma darbības attīstībai Tirgus analīze un finanšu prognozēšana Pārdošanas procesa vadība ar CRM sistēmas palīdzību Datu uzskaite un apstrāde Datu analīze un pārskatu sagatavošana Efektīvu mārketinga kampaņu organizēšana Personu datu aizsardzība mazajam biznesam IKT drošība uzņēmumā Uzņēmumu finanšu pārskatu datorizēta sagatavošana Datubāzu veidošana un vadība ar Access 2016

  • Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai

Šajā blokā iekļautajos kursos būs iespējams apgūt digitālā dizaina rīkus, klientu attiecību vadīšanas un komunikācijas rīkus, kā arī ražošanas un procesu vadības digitālos rīkus un programmas.

Datorizētie grafiskās modelēšanas un vizuālās sadarbības rīki Datorizētie grafiskās projektēšanas rīki Informatīvo un vizuālo materiālu veidošanas rīki Grafiskie rīki attēlu apstrādei Multimediju rīki uzņēmuma reprezentācijai Attēlu apstrāde ar bezmaksas rīku GIMP Profesionālu grafisko elementu izstrāde Efektīva prezentāciju veidošana un vadība Elektroniskās saziņas rīki Projektu vadības IKT rīki Dokumentu sagatavošana un organizēšana ar tekstapstrādes rīkiem

PIETEIKŠANĀS UN SĪKĀKA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU: e-pasts: mmu@bda.lv tel. 28303898 Web: https://www.mmu.lv/Lapas/Par-projektu.aspx “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”, līgums par projekta īstenošanu Nr. Nr. 1.2.2.3/16/I/002)

Aptauja par mežu ap Daugavpils pilsētu