Darbu Pašvaldības aģentūras “Višķi” vadītāja amatā sāk Kaspars Putniņš

AKTUĀLI

Domes sēdē deputāti Pašvaldības aģentūras “Višķi” vadītāja amatā apstiprināja Kasparu Putniņu.

Kaspars Putniņš dzimis un mācījies Višķu pagastā, izglītību ieguvis Špoģu vidusskolā, pēcāk - Višķu tehnikumā, savukārt, absolvējot Biznesa mākslas un tehnoloģiju akadēmiju, ieguvis namu pārziņa kvalifikāciju.

Līdz šim Kaspars Putniņš strādājis par Pašvaldības aģentūras “Višķi” ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzini.

Kaspara Putniņa kā vadītāja amata pienākumu lokā – aģentūras pamatfunkciju nodrošināšana (komunālo pakalpojumu organizēšana un sniegšana, saimniecības objektu pārvaldīšana, uzturēšana, ekspluatācija un remonts, sadzīves un individuālo atkritumu savākšanas, izvešanas un apsaimniekošanas organizēšana un uzraudzība, dzīvojamā fonda apsaimniekošana, ikdienas apsekošana, tekošo un kapitālo remontu plānošana) un citi.

Pateicība