Darbs ar bērniem 24 stundas diennaktī

AKTUĀLI

Turpinot iepazīt novada sociālo iestāžu darba ikdienu, 13. aprīlī Augšdaugavas novada pašvaldības Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde notika izbraukumā, deputātiem viesojoties Sociālā atbalsta un aprūpes centrā “Avots” Naujenes pagastā.

Šajā iestādē darbs rit 24 stundas diennaktī katru dienu, nodrošinot ģimenisku vidi dažāda vecuma bērniem, kas palikuši bez savu vecāku gādības. Centra vadītāja Lilita Gasjaņeca izrādīja deputātiem visu iestādes infrastruktūru, pastāstīja par tā darbu, veiktajiem remontiem, darba ikdienu un problēmām.

Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots” izvietots divās ēkās, vienā no kurām atrodas māmiņu krīzes centrs. Šo ēku pirms astoņiem gadiem izdevies renovēt sadarbībā ar ASV Bruņoto spēku virspavēlniecību Eiropā un ASV vēstniecību Latvijā, būvdarbus veica ASV Gaisa spēku Nacionālās gvardes un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku militārie inženieri kopā ar vietējo būvniecības uzņēmumu SIA Ditton būve. Renovētajā ēkā atrodas pašas direktores kabinets un dzīvo trīs jaunās māmiņas ar saviem mazuļiem, kuras nonākušas krīzes situācijā. Māmiņām tiek nodrošināta ēdināšana un jumts virs galvas līdz brīdim, kad viņas varēs atgriezties normālā dzīvē un pašas rūpēties par sevi un bērnu.

Lielās renovētās ēkas pirmajā stāvā dzīvo bērni vecumā no 2 līdz 14 gadiem, kas palikuši bez vecāku gādības. Otrajā stāvā atrodas “Jauniešu māja”, kur mitinās jaunieši vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Centrs “Avots” visiem šiem bērniem un jauniešiem uz laiku kļūst par īstajām mājām, kur par viņiem rūpējas speciālisti, cenšoties radīt ģimenei pietuvinātu vidi un palīdzot risināt viņu problēmas. Arī pēc 18 gadu sasniegšanas, kad jaunieši uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus centra sienām, viņi bieži vien zvana centra darbiniekiem un jautā pēc padoma vai palīdzības. Lilita Gasjaņeca uzsver, ka viņai izveidojusies ļoti laba darba komanda, uz kuru var vienmēr paļauties un kuras ikdienas darbs ir gana nepateicīgs, jo bērni šurp ierodas ar salauztu sirdi, jūtas nevienam nevajadzīgi, bieži vien agresīvi, tāpēc ir ļoti svarīgi iegūt viņu uzticēšanos. Bērni tiek mācīti paši veikt pirkumus un gatavot ēst, tamdēļ ir ierīkotas virtuves telpas. Lielākajiem bērniem ir katram sava istaba, kur viņi veido savu vidi, dažiem ir pat savi mājdzīvnieki.  

Pirms trim gadiem projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā” ietvaros Sociālās aprūpes un atbalsta centrā “Avots” darbu sāka sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Centrā izveidota moderna multisensorā istaba, pieejami fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa un audiologopēda pakalpojumi. Centrs paver unikālu iespēju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem vienuviet saņemt pakalpojumus četru kvalificētu speciālistu uzraudzībā. Pašvaldības deputātiem bija iespēja pārbaudīt moderno aprīkojumu darbībā.

Deputāti īsumā iepazinās arī ar sociālo situāciju Naujenes un Biķernieku pagastā. Naujenes un Biķernieku pagastu teritoriju apkalpo 5 sociālie darbinieki, abos pagastos kopā dzīvo 5136 iedzīvotāji. 2022. gada laikā Augšdaugavas novada Sociālais dienests ir pieņēmis 3864 lēmumus par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, 4002 lēmumus par sociālās palīdzības piešķiršanu (t.sk. pabalsts garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai, mājokļa  pabalsts), 65 lēmumus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu. Abos pagastos kopā reģistrēti 245 bezdarbnieki (t.sk. 85 ilgstošie), 376 personas ar īpašām vajadzībām, 42 daudzbērnu ģimenes, 351 trūcīgas ģimenes, 71 maznodrošināta ģimene, 1711 pensionāri, 10 augsta sociālā riska ģimenes, 16 sociālā riska ģimenes.

Naujenes un Biķernieku pagastā kopumā ir bijuši 20 Ukrainas civiliedzīvotāji (uz 13.04.2023. bija 7), kuriem izmaksāti krīzes pabalsti – 4594 eiro, GMI pabalsti – 5339 eiro, mājokļa pabalsts – 451 eiro, ēdināšanas pabalsts – 15 eiro.

Naujenes pagastā darbojas Dienas centrs, kura mērķgrupas ir seniori, personas ar invaliditāti, bezdarbnieki un brīvprātīgie. Dienas centrā notiek vokālā ansambļa, nūjošanas, origami, rotaslietu izgatavošanas, filcēšanas u.c. nodarbības.

Ka galvenās risināmās problēmas Sociālais dienests uzsver iedzīvotāju motivēšanu darba meklēšanai un centra apmeklēšanai, nepieciešamību veikt remontu Naujenes Sociālajā centrā Vecstropos, izveidot pārtikas paku dalīšanas punktu Locikos un strādāt pie ilgstošo bezdarbnieku rehabilitācijas.

Teksts, foto: Inese Minova

Izglītojamo uzņemšana Latgales industriālā tehnikuma "Višķos"