Darba vizīte Lomžas novadā

AKTUĀLI

Maija nogalē Augšdaugavas novada delegācija viesojās Polijā pie saviem partneriem Lomžas novada. Triju dienu laikā delegācijai bija iespēja tikties ne tikai ar pašvaldību pārstāvjiem, bet arī apmeklēt Lomžas novada uzņēmumus, zemnieku saimniecības un kultūras mantojuma objektus. Pasākumos piedalījās arī Lomžas novada partneri no Dingolfing-Landau pašavaldības Vācijā. Augšdaugavas novada pārstāvjus uzņēma Lomžas novada vadītājs – stārasts Ļehs Mareks Šablovskis un stārasta vietniece Marija Dzjekoņska.

Darba vizītes laikā delegācijas tikās ar poļu uzņēmuma „Intercor” vadību trases VIA BALTICA būvniecības vietā, kur tiek realizēta viena no nozīmīgākajām reģiona investīcijām. Snjadovas pagasta teritorijā kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju Rafalu Patrongovski viesi ciemojās uzņēmumā „Prefbet”, apskatot jaunās betona un silikāta izstrādājumu ražošanas līnijas. Mlodā Jastšombkā delegācijas apskatīja Zarembu ģimenes zemnieku saimniecību, kura 2021. gadā ieguva labākas privātās zemnieku saimniecības titulu Polijā.

Īpaši aizkustinoša bija piedalīšanās Novennā Čenstohovas Dievmātes godam Čenstohovas VJM baznīcā, nopelniem bagātās dziedātajās Beatas Bednažas koncertā „Godinot svētīgo kardinālu Stefanu Višinski – brīvo cilvēku tēvu”, kā arī Svētajā Misē nodomā par Dieva svētību Lomžas novada iedzīvotajiem Lomžas katedrālē.

Galvenais notikums bija Lomžas novada Domes svinīgā sēde 28. maijā Vitolda Lutoslavska filharmonijā, kurā par novada aizbildni ar vienbalsīgu deputātu lēmumu tika iecelts svētīgais Stefans Višinskis – kardināls, Polijas primass. Viens no izcilākajiem poļiem ir devis neatsveramu ieguldījumu katoļticības saglabāšanā un attīstīšanā valstī pēc II pasaules kara, kā arī devis lielu pienesumu Polijas neatkarības atgūšanai.

Uzsākts projekts Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšanai