Dabas resursu nodokļa paaugstināšana ietekmē atkritumu apsaimniekošanas tarifus

AKTUĀLI

2017.gada 1.janvārī spēkā stājās grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas nosaka Dabas resursu nodokļa (DRN) likmes paaugstināšanu 2017.gadā no EUR 12,00 uz EUR 25,00, 2018.gadā no EUR 25,00 uz EUR 35,00, 2019.gadā no EUR 35,00 uz EUR 43,00 un 2020.gadā no EUR 43,00 un EUR 50,00 par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu.

Aizvadītājā domes sēdē deputāti apstiprināja 13 pagastu, kuras apkalpo SIA “Eko Latgale”, jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu. Pārējās pagastu pārvaldes, kurām ir noslēgti līgumi ar vides pakalpojumu sniedzēju SIA Clean R, tuvākajā laikā arī saņems uzaicinājuma vēstules par tarifu pārskatīšanu un pēc iespējas drīzāk jaunie tarifi tiks apstiprināti domes sēdē. Jaunie tarifi  visās pagastu pārvaldēs tiks piemēroti ar 2017.gada 1.janvāri.

Tarifs pagastu pārvaldēm atšķiras – tas svārstās no 9.12 līdz 14.59 eiro par 1m3. Šobrīd viszemākais tarifs apstiprināts Kalkūnei, Sventei, Maļinovai un Laucesai, dārgāk maksās iedzīvotāji Līksnā, Vabolē un Naujenē (Skat.tabulu). Kā skaidro Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Aleksandrs Aizbalts, tarifs katrā pagastā atšķiras atkarībā no iepirkuma rezultātiem, vietas attāluma, atkritumu apjoma, kā arī iedzīvotāju un juridisko personu skaita.

“Ja mēs vēlamies nesadārdzināt šo pakalpojumu, iedzīvotājiem ir vairāk jāšķiro atkritumi,” norāda A.Aizbalts. “Gandrīz katrā ciemā ir dalīto atkritumu savākšanas punkti, kur ir novietoti konteineri šķirotiem atkritumiem – plastmasai, PET pudelēm, papīram, kartonam un stiklam. Par šiem atkritumiem operators naudu neņem, tas rēķina tikai savākto sadzīves atkritumu apjomu. Tāpēc arī katru mēnesi iedzīvotāji saņem atšķirīgus rēķinus, jo tas veidojas, ņemot vērā cik daudz sadzīves atkritumu ir izvests.” Dalīto atkritumu konteineri atrodas tajās vietās, kur ir visblīvākais iedzīvotāju skaits, visbiežāk pie daudzdzīvokļu mājām.

Dabas resursu nodokļa palielināšana ir valsts un Eiropas Savienības politika, lai veicinātu dabas resursu saudzīgu, pārdomātu, ekonomisku un efektīvu izmantošanu, ierobežotu vides piesārņošanu, atbalstītu tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošinātu vides aizsardzības pasākumus. Šī nodokļa izmaiņas ir saistošas un obligātas visām pašvaldībām.

PagastsTarifs 2017.gadā (bez PVN par 1 m3)Tarifs 2018.gadā*Tarifs 2019.gadā*
Demene11.29--
Dubna10.5212.07-
Kalupe11.2212.6213.74
Laucesa9.4410.7411.78
Kalkūne8.9110.31-
Līksna12.4213.8214.94
Maļinova9.2910.5911.63
Medumi11.12--
Naujene14.59--
Saliena9.8211.1212.16
Skrudaliena10.82--
Svente9.1210.52-
Vabole11.6213.0214.04
 

*Tarifs nav apstiprināts tām pārvaldēm, kurām tekošajā gadā beidzas līgums ar operatoru
Elza Timšāne

Atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā