Dabā ejot – ko atnesi, to aiznes

AKTUĀLI

Divu gadu laikā, kopš Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) kopīgi ar Pasaules dabas fondu uzsāka aicinājumu “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes” sabiedrības vides apziņa par atkritumu neatstāšanu dabā ir krietni uzlabojusies, taču joprojām labiekārtotās atpūtas vietas dabā kļūst par “atkritumu magnētu”. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – vietās, kur kampaņas laikā urnas aizvietotas ar informatīvajām zīmēm, atkritumu daudzums samazinās. Savukārt labiekārtotās atpūtas vietas, kas izsludinātās pandēmijas dēļ piedzīvoja vairākkārtīgu apmeklētāju skaita pieaugumu, bieži vien kļuva par “atkritumu magnētiem”, kur nedēļas nogalēs veidojās dažādu ēdienu iepakojumu kaudzes. Amerikas indiāņu teiciens vēstī, ka “dabu mēs neesam saņēmuši mantojumā no senčiem, bet gan aizņēmušies no mūsu bērniem”. Dabas piesārņošana ar atkritumiem, ir līdzvērtīga bērnistabas piesārņošanai. Sašutumu izpelnītos ikviens, kurš garāmejot iemestu pudeli, izlietotu pārtikas iepakojumu vai izsmēķi zīdainīša ratiņos. Ar saukli “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes” Pārvalde kopā ar Pasaules dabas fondu aicina ikvienu izvērtēt savus ieradumus, dodoties dabā. Pirmkārt, pievērst uzmanību līdzi ņemamo produktu iepakojumiem, otrkārt, nenest līdzi neko lieku, lai nerastos vēlme no tā pusceļā atbrīvoties, treškārt, nemeklēt mazās atkritumu urnas pārgājienu maršrutos mežā, purvā vai citviet dabas objektos, bet gan nest tos sev līdzi un izmest lielajās atkritumu tvertnēs, piemēram, stāvlaukumos. Mazo urnu apsaimniekošana dabas objektos un dabas takās ir ļoti sarežģīta apgrūtinātās piekļuves dēļ. Turklāt tā prasa gana lielus cilvēku un finanšu resursus gan Pārvaldei, gan pašvaldībām, gan zemju īpašniekiem. Pārvalde vien ik gadu mazo urnu apsaimniekošanai tērē apmēram 70 000 eiro, ko varētu ieguldīt, piemēram, jaunas infrastruktūras – laipas, takas, skatu platformas, atpūtas vietas – izveidē. Lai dabas taku un objektu apmeklētājiem atgādinātu šo šķietami vienkāršo pamatprincipu, Pārvalde dabā ir izveidojusi informatīvus plakātus ar vienu no tīrīgākajiem dzīvniekiem dabā, proti, āpsi. Kopā mēs varam rūpēties par tīru vidi, kas rada prieku mums pašiem un novērš apdraudējumu mežu, pļavu, purvu un ūdeņu iemītniekiem!
Avots: Dabas aizsardzības pārvalde
Iegūta pirmā vieta starptautiskā konkursā