Ciemos pie burtiņiem Špoģu vidusskolas bibliotēkā

Izglītība

Bērnu lasītprasmes apguve sākas ģimenē jau agrā bērnībā, turpinās bērnudārzā un skolā, kad mazais lasītājs tiek ievadīts aizraujošajā grāmatu pasaulē. Arī skaistas, interesantas un krāšņas grāmatu ilustrācijas ir ļoti svarīgas, lai bērni iemīlētu grāmatas uz visu mūžu.

Lai radītu lielāku interesi par grāmatām, Špoģu vidusskolas bibliotēkā pati Burtu karaliene aicināja mazos lasītājus uz pasākumu. Bērni ar interesi meklēja pazudušos burtiņus, iesaistījās rotaļās un dejās, pildīja dažādus uzdevumus. Kad pazudušie burti bija atrasti, uzdevumi izpildīti, bērni kopā ar Burtu karalieni lasīja pasaku dzejā. Burtu karaliene atzina, ka bērni labi pazīst burtus un aicināja  likt tos kopā, lai uzsākot skolas gaitas, varētu lasīt grāmatas un no tām smelties zināšanas.

Bibliotēkā ciemojās skolas mazākie lasītāji – pirmsskolas bērnu grupiņas - “Bitītes”, “Zvaniņi” un “Sprīdīši”. Viesošanās bibliotēkā izvērtās par patīkamu notikumu mazajiem pirmskolniekiem.

Špoģu vidusskolas bibliotekāre Ingrīda Kolosovska

Jautro kustību rotaļu nedēļa Špoģu vidusskolas pirmsskolā