Čerņavas un Dervānišku ezers bagātināts ar līdaku mazuļiem

AKTUĀLI

20. jūnijā projekta „Daugavpils novada Demenes pagasta “Čerņavas un Dervānišku ezera zivju resursu papildināšana” ietvaros, Čerņavas ezerā tika ielaisti 5000 un Dervānišku ezerā 4000 līdaku mazuļu. Projekta kopējas izmaksas 2700,72 eiro, no kurā Zivju fonda finansējums ir 89% jeb 2403,64 eiro,  Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 11% jeb 297,08 eiro.

Ar zivju resursiem papildināts Luknas un Vīragnas ezers