Centrā “Skrudaliena” nodrošināta vides pieejamība dienas aprūpes centra izveidei

AKTUĀLI

Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” Miera ielā 12, Skrudalienā, ir noslēgušies vides pieejamības nodrošināšanas būvdarbi dienas aprūpes centra izveidei projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”, Nr.9.3.1.1/19/I/037, ietvaros. Ēkā ir veikta esošās ieejas pielāgošana, vēsturisko ārdurvju un virsloga restaurācija, kāpņu remonts, divu pacēlāju uzstādīšana personu ar īpašām vajadzībām nokļūšanai ēkas foajē, pacēlāja uzstādīšana pieejas nodrošināšanai uz ēkas 3. stāvu un sanitārā mezgla pielāgošana.

Lai izveidotu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru un veicinātu tās attīstību Daugavpils novada teritorijā, īstenojot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk tekstā - DI) plānā 2017. - 2020. g. paredzētos infrastruktūras risinājumus, Daugavpils novada dome īsteno specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 2. kārta” projektu „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”, Nr.9.3.1.1/19/I/037.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 1 346 004,38, tai skaitā ERAF finansējums EUR 910 188,50 jeb 67,62%; Valsts budžeta finansējums EUR 48 186,45 jeb 3,58% pašvaldības finansējums EUR 387 629,43 jeb 28,80%.

Guna Smelcere, Projekta koordinatore

No 1. marta atļauts sniegt manikīra, pedikīra, podologa un friziera pakalpojumus