Ceļojums uz Krāslavu

AKTUĀLI

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 27. maijā Silenes pamatskolas 1.- 6. klašu skolēni kopā ar sākumskolas skolotājām Tatjanu Domuļevu  un Tatjanu Bojarunecu, devās ekskursijā uz Krāslavu.

Pirmais mūsu apskates objekts bija Grāfu Plāteru jeb Krāslavas pils – sena, iespaidīga 18. gadsimta. celtne, ko ieskauj nogāzēs izvietots ainavu parks ar apmēram 70 tur augošām dažādu koku un krūmu sugām. Pastaigājoties pa parku, apskatījām tajā grotu ar noslēpumaino "pazemes eju" un pils sargu – lauvu. No parka skatu laukuma priecājāmies par brīnišķīgo ainavu, kas paveras uz Daugavu un Krāslavas pilsētu.

Pēc tam iegriezāmies arī Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā, kas izvietots turpat pils ēku kompleksā. Ienākot šai muzejā, nokļuvām it kā 17 m garā improvizētā laivā, kurā muzeja darbinieki iekārtojuši ekspozīciju "Pieci airi," kas stāsta par vissenākajiem laikiem pilsētas vēsturē. (Nosaukums "Pieci airi" izraudzīts tāpēc, ka tas ir pilsētas simbols, kas attēlots arī Krāslavas ģerbonī.)

Aplūkojuši visus muzeja eksponātus, kas stāsta par Krāslavas novada savdabību no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, devāmies uz Krāslavas novada amatniecības centru. 

Krāslavas Amatniecības centrā ik dienu tiks loloti senie arodi un nodotas šo amatu prasmes centra apmeklētājiem.

Amatniecības centrā skolēni apmeklēja divas darbnīcas – kokapstrādes un stikla dekora darbnīcas.  Kokapstrādes pamatus rādīja un iepazīstināja ar interesantiem faktiem par kokiem kokmeistars Aivars Andžāns. Skolēniem bija iespēja pašiem ar speciāliem iededzināšanas aparātiem iededzināt dažādus ornamentus kokā vai radīt uzrakstus uz koka pamatnes.

Tatjana Domuļeva

Turpinās nodarbības jauno un topošo māmiņu skolā