Ceļā uz XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem

AKTUĀLI

Foto: Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra

Šogad laikā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam norisināsies XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki, kas šoreiz notiek tradīcijas 150 gadu jubilejas zīmē. Svētku laikā notiks vairāk nekā 60 pasākumi un koncerti daudzās vietās Rīgā.

Svētkos kuplā skaitā piedalīsies arī Augšdaugavas novada kolektīvi. Dalībai svētkos gatavojas 415 dalībnieki no 24 kolektīviem, kuri būs iesaistīti 14 programmās.

Augšdaugavas novadu svētkos plāno pārstāvēt:

* 10 tautas deju kolektīvi (Augšdaugavas novada KC “Vārpa” deju ansamblis “Līksme”, Maļinovas pagasta JDK “Druvāni”, Vaboles pagasta JDK “Aisma”, Ilūkstes KMC JDK “Ance”, Pilskalnes pagasta VPDK “Pilskalne”, Līksnas pagasta VPDK ““Daugaveņa”, Nīcgales pagasta VPDK “Lakši”, Sventes pagasta VPDK “Ezerzvani”, Dvietes pagasta VPDK “Dviete”, Ilūkstes KMC senioru deju kolektīvs “Ozolzīles”);

* 2 kori (Augšdaugavas novada KC “Vārpa” jauktais koris “Latgale” un Ilūkstes KMC jauktais Lašu koris);

* 4 folkloras kopas (Augšdaugavas novada KC “Vārpa” folkloras kopa “Dyrbyni”, Vaboles pagasta etnogrāfiskais ansamblis “Vabaļis”, Bebrenes pagasta folkloras kopa “Ritam”, Ambeļu pagasta folkloras kopa “Speiga”);

* 2 vokālie ansambļi (Augšdaugavas novada KC “Vārpa” vokālais ansamblis “Stage On” un Višķu KC vokālais ansamblis “Anima Corde”);

* 3 mazākumtautību kolektīvi (Naujenes pagasta VA “Radenie”, Silenes KN VA “Līgaviņas” un Naujenes MMS instrumentālais ansamblis);

* Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis “Dzirksteleite”;

* Špoģu Mūzikas un mākslas skolas lietišķās mākslas studija “Pūpoli”;

* Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris.  

Līdz 19. martam notiks dalībnieku reģistrācija mobilajā lietotnē “Dziesmusvētki”, lai katram dalībniekam tiktu izgatavota sava ID karte, kas būs caurlaide svētkos. Taču priekšā vēl ir pats atbildīgākais posms – skates, kuru rezultātā arī tiks noteikti kolektīvi, kas dosies uz svētkiem. Deju kolektīviem skate notiks jau 26. martā, bet koriem – 15. aprīlī.  

2. jūlijā visi kolektīvi dosies lielajā svētku gājienā “Novadu dižošanās”, kas notiks no plkst. 10.00 līdz 18.30. Latgales kolektīvi gājienā startēs plkst. 14.30. Dalībniekiem būs jāmēro 1,8 km garš ceļš pa Brīvības ielu. Gājiena laikā katram novadam būs iespēja parādīt savu unikalitāti un ar to padižoties.   

Novada kolektīvi piedalīsies atklāšanas koncertā, deju koncertos “Balts” un “Mūžīgais dzinējs”, koru koncertos “Tīrums. Dziesmas ceļš” un “Kopā augšup”, diriģentu kora koncertā “Diriģents”, vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncertā “Skaņu portreti”, koklētāju ansambļu koncertā “Laika upe”, pūtēju orķestru koncertā “Laiks iet pāri”, kapelu maratonā, mazākumtautību koncertā “Tautu diena. Raduma spēks”, folkloras dienā “Tīra spēle. Gods. Godi. Godīgums”, ielu sadziedāšanās, amata meistaru darinājumu meistarklasēs un tautas lietišķās mākslas izstādē “Mēs”.

Augšdaugavas novada kolektīvi svētku laikā apmetīsies Rīgas 72. vidusskolā, kas laipni piedāvājusi naktsmītnēm plašās skolas telpas un arī nodrošinās dalībnieku ēdināšanu brokastīs un vakariņās, savukārt pusdienas kolektīviem tiks nodrošinātas svētku norises vietās. Kopumā tiek rēķināts, ka viena dalībnieka ēdināšana dienā izmaksās 10,80 eiro, brokastis un vakariņas finansēs pašvaldība, bet pusdienas - Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

7. martā Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” notika sanāksme par svētku norisi ar pagastu un kolektīvu pārstāvjiem. Pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe vēlēja labi sagatavoties skatēm, lai godam pārstāvētu novadu dziesmu un deju svētkos. Tika izrunāti arī dažādi organizatoriski jautājumi.  

Uzziņai

* Svētki norisināsies 10 dienas

* Kopumā būs 40 000 dalībnieki

* 500 000 skatītāji

* Notiks 60 pasākumi

* 20 norises vietas

Sveiciens starptautiskajā sieviešu dienā!