“Čaklās skudriņas” sāk rosīties pa jaunam

AKTUĀLI

Biedrība “Čaklās skudriņas” pavasari sākusi ar būtiskām izmaiņām pašas sastāvā. Kopsapulces laikā ievēlēta jauna valde un arī biedrības vadība. Valde lēma biedrības vadības groži uzticēt aktīvajai kalupietei Vijai Legušai, bet viņai talkā nāks Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne.

Šāds valdes balsojums pašai Vijai esot ļoti negaidīts, jo līdz šim vadošos amatos neesot bijusi, tāpēc tagad būs jāapgūst jauna joma.

Vija Leguša ir dzimusi Kalupē, kur ar vīru Valdi izaudzinājuši piecus bērnus un kopj savu piemājas saimniecību. Abi ar vīru savulaik pabeiguši Višķu sovhoztehnikumu kā agronomi, strādāja Kalupes kolhozā līdz padomju saimniecību izjukšanai. Kādreiz turējuši savā saimniecībā lopus, apstrādāja zemi, lai nodrošinātu ģimeni ar visu nepieciešamo. Pašlaik zeme atdota nomā, bet pašu vajadzībām atstājuši vien siltumnīcas.

Desmit gadus Vija nostrādāja par audzinātājas palīgu Kalupes pamatskolas pirmsskolas grupiņā, audzinot 3 un 4 gadus vecus bērnus. Šajā skolā par skolotāju savulaik strādājusi Vijas mamma, te izskoloti visi pieci pašu bērni. “Esam piedzīvojuši piecus skolas izlaidumus un četrus augstskolas izlaidumus,” saka Vija. Meitas ieguvušas augstāko izglītību un strādā Rīgā, bet dēls ar ģimeni saimnieko Andrupenes kokaudzētavā un pārstāv Augšdaugavas novada hokeja komandu.  

Vijai ir septiņi mazbērni, pati ir ļoti pieprasīta aukle, tāpēc vasarā ir savs grafiks, kad un kur jādodas pieskatīt mazbērnus. Aizejot pensijā, īpaši daudz brīva laika neesot, jo Vija iesaistījās vietējā folkloras kopā “Kolupka” un dzied Kalupes baznīcas korī, aktīvi piedalās dažādos pagasta pasākumos, abi ar vīru dodas apmeklēt koncertus vai teātri.

Nesen Vija uzaicināta iesaistīties biedrības “Čaklās skudriņas” darbībā un jau pirmajā sapulcē tika ievēlēta par biedrības vadītāju. Tas gan bijis negaidīti, taču tagad esot jāķeras klāt jaunam darbam un jākaļ plāni nākotnei.

Runājot par gaidāmajām novada senioru aktivitātēm, Vija kā vienu no galvenajiem šī gada pasākumiem min tradicionālo jaungada balli, ko visi seniori gaida ar lielu nepacietību. Padomā esot arī ekskursijas senioriem, lai var kopā atpūsties un gūt jaunus iespaidus.    

Šogad Rugāju novadā notiks 18. Senioru dziesmu un deju festivāls. Pasākums bija plānots jau 2020. gadā, taču pandēmijas dēļ tika atcelts. Pašlaik vairāki novada senioru kolektīvi gatavojas dalībai festivālā, kas būs viens no gada centrālajiem notikumiem.

Jaunajai biedrības vadītājai padomā esot dažādas aktivitātes senioriem, viena no tām ir pasākums sadarbībā ar vietējo poļu kopienu, rīkojot dažādu tautu kulinārās meistarklases. Piemēram, Slutišķos tā varētu būt vecticībnieku virtuve, Vabolē – latgaliešu, bet Daugavpilī – poļu virtuve.  

“Es redzu to kalnu, kurā jāuzkāpj,” par saviem jaunajiem pienākumiem jautri teic Vija. Viņa uzskata, ka cilvēkam pensijas gados ir svarīgi socializēties. Kamēr vien ir fizisks spēks, kaut kas ir jādara. Kalupes sievas ir sākušas aktīvi nūjot rītā un vakarā. Kustēties vajag, taču arī prāts jāattīsta, uzskata Vija. Viņa pati cenšas vingrināt balsi, atjaunot muzikālo dzirdi, mācās notis, lai var dziedāt gan folkloras kopā, gan baznīcā. Dzīvesbiedrs Valdis jau sen atradis vaļasprieku– ir mednieks, taču labprāt dodas arī uz dažādiem pasākumiem. Vija ievērojusi, ka pagastā ir atsevišķi aktīvi seniori, taču viņa vēlas izkustināt arī pārējos, kas labprātāk sēž mājās. Vijas moto ir “Dzīvo, kamēr esi dzīvs!”, kas nozīmē būt fiziski aktīvam, iet cilvēkos, trenēt prātu, apgūt jaunākās tehnoloģijas un sekot laikmetam līdzi.

Vēlam Vijai Legušai daudz jaunu ideju un enerģiju darbā ar novada senioriem!

Teksts, foto: Inese Minova

Čībiņu adīšanas meistarklase Subatē