“Čaklās skudriņas” apgūst un izgaršo novada kulināro mantojumu

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pensionāru biedrība “Čaklās skudriņas” šo sezonu uzsākusi gana aktīvi. Pavasarī ievēlēta jauna biedrības valde, kas lēma biedrības vadības grožus uzticēt aktīvajai kalupietei Vijai Legušai, bet viņai talkā nāca Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne. Biedrības valdē darbojas deviņas aktīvas novada sievietes, kas koordinē pensionārus savos pagastos. Pandēmijas dēļ biedrības darbība kādu laiku bija izsīkusi, bet nu atsākusies ar pilnu sparu. Biedrība rīko dažādus pasākumus, kuros tiek iesaistīti seniori no 19 novada pagastiem. Tā ir iespēja novada vecākās paaudzes pārstāvjiem satikties, dalīties pieredzē un arī gūt jaunus iespaidus.

Es domāju, ka cilvēki sava novada mērogā reti kurš ir bijis atbraucis uz Vaboli no citiem pagastiem. Viņiem noteikti ir interesanti redzēt sava novada apkaimi. Domāju, ka pietiekoši mājās izsēdējušies. Protams, katram mājās savi lauku darbi, bet tagad nolēmām, ka lauku darbi pabeigti,” saka Vija Leguša.

Šogad biedrība saņēma pašvaldības atbalstu 2620 eiro apmērā dažādām aktivitātēm, tostarp dalībai Latgales senioru dziesmu un deju svētkos Rugājos, ekskursijai uz Rundāli un kulināro meistardarbnīcu rīkošanai, piesaistot novada ievērojamākās saimnieces.    

Vija Leguša teic, ka cilvēkus vienmēr ir interesējusi kulinārija, jo tā ir viena no tām lietām, bez kuras cilvēks nevar iztikt. “Lai kā tur ir, mēs daudz ko gatavojam ziemai, saviem tuviniekiem. Mūsu paaudzes vai vecākas paaudzes saimnieces ir gatavojušas daudz pašas sev un savām ģimenēm, bet šoreiz viņām ir atpūta, var pavērot, kā gatavo citi,” stāsta Vija Leguša par kulinārijas meistardarbnīcu noderīgumu.

Viena no šādām meistardarbnīcām notika Skrindu dzimtas muzeja kulinārā mantojuma telpās, kur Kalkūnes pagasta saimniece Jolanta Bāra gatavoja dažādus gardus ēdienus, kas senāk pasniegti cūku bērēs.

“Ko dara rudenī? Vāc ražu, kartupeļu talkas notiek. Atceraties, droši vien ir bijušas milzīgi lieli lauki, garas vagas, daudz talcinieku, daudz kartupeļu. Un cūku bēres notiek. Vai ne?” saka saimniece Jolanta Bāra.

Šīs meistarklase temats bija “Puscūcis un kartupelis saimes galdā rotājās”, tāpēc galdā goda vietā bija gaļas un kartupeļu ēdieni. Uz plīts ilgāku laiku sutinājās īpašais cūku bēru ēdiens – abādu kāposti, kas tika sutināti kopā ar cūkas gaļu, ausīm, asti un citiem atgriezumiem. “Visas šīs cūkas sastāvdaļas, kas nebija glabājamas, uz ātru roku tika izvārītas lielā katlā kopā ar skābiem vai saldiem kāpostiem,” stāsta saimniece.  

Muzeja pagalmā lielā katlā uz uguns tapa īpašs rudens sautējums, kas tiek gatavots no visa dārzā izaudzētā. Tikmēr Jolanta gatavoja īpašu cūku bēru ēdienu – ar dārzeņiem pildītu cūkas kuņģi. Viņa pamāca, ka kuņģis pirms gatavošanas kārtīgi jāiztīra un jāizberžar sāli, varot izmērcēt sāls vai sodas šķīdumā. Iekšā pilda visu, ko sirds kārojas, bet  Jolanta kuņģi pilda kartupeļiem, sīpoliem un pīrādziņu speķi. Sapildītos kuņģus liek uz cepešplāts un cep krāsnī gatavus.

Šajā kulinārajā meistarklasē varēja nobaudīt dažādus gardus ēdienus, tostarp skābētus ābolus un muzeja saimnieces Annas Lazdānes gatavotās plātsmaizes un uzkodas.

Senāk riktīgās cūku bērēs neiztika bez dančiem un dziesmām. Arī šoreiz ciemiņus uz lustīgu dziedāšanu un kāju izlocīšanu aicināja Vaboles pagasta amatierteātris “Nagaidama Prīca”.

Atgādinām, ka ik gadu līdz 1. aprīlim biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas var pieteikties pašvaldības finansējumam un īstenot savas ieceres.

Teksts, foto: Inese Minova

Leldes Kundziņas gleznu izstāde "Leldes vasara!"