Braukšanas maksas atvieglojumi

Pagastu un pilsētu ziņas

Atsevišķas pasažieru kategorijas ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kas stāsies spēkā 2023. gada 1.pusgadā, pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus reģionālās nozīmes  maršrutos (piemēra, Rīga-Ogre, Jēkabpils-Viesīte-Sauka-Rite-Nereta u.tml.), sabiedriskajā transportlīdzeklī identificējas elektroniski ar personas apliecību (eID karti), kas papildināta ar speciālu funkcionalitāti (lietotni).

Pašlaik personas tiesības izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā, apliecina esošajā kārtībā, t.i., uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai un personu apliecinošu dokumentu, skolēna apliecību vai studenta apliecību, ja apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai nesatur personas fotoattēlu. Sākot ar 2023.gada 1.pusgadu, tiesības izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā, tiks apliecinātas tikai ar eID karti.

Iedzīvotāji aicināti iesniegt priekšlikumus jaunajiem noteikumiem