Biškopji dāvā medu krīzes centra iemītniekiem

Sociālais darbs un veselība

Krīzes centrā ir nonākušas personas ar ļoti dažādām problēmām, kurām ir nepieciešama palīdzība sociālo problēmu risināšanā un kuras pašas nevar izrauties no šī problēmu loka.

Dažreiz nonāk personas, kurām nav iztikas līdzekļu un nav tuvinieku, kas varētu palīdzēt grūtā brīdī. Problēmu risinājumos tiek iesaistīti profesionāļi, kas piedāvā alternatīvus risināšanas veidus, piemēram, reģistrēšanos Nodarbinātības valsts aģentūrā darba meklēšanai, nodarbinātību zemnieku saimniecībā, dzīves vietas maiņu, ģimenes izveidošanu, iekārtošanu ilgstošajā aprūpes iestādē, invaliditātes piešķiršanu, utt.

Šogad krīzes centra iemītniekiem pārsteigumu sagādāja Latvijas biškopības biedrības Daugavpils nodaļa, ko vada Gunta Some: "Tas, kas mums ir, mēs vēlamies ar to padalīties – ar veselīgu, labu, mūsu vietējo produkciju. Lai visi būtu veseli."

Krīzes centra iemītnieki ir ļoti pateicīgi biedrībai par medus dāvinājumu.

Zaudējums Kalupes hokeja komandai