Biķernieku pamatskolu apmeklēja Lielbritānijas vēstnieks Latvijā

AKTUĀLI

21. martā Biķernieku pamatskolu apmeklēja Lielbritānijas vēstnieks Latvijā, V. E. Pols Bramels (H. E. Paul Brummell).

Biķernieku pamatskola un Daugavpils Valsts ģimnāzija īsteno British Council pārstāvniecības Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrijas pilotprojektu "Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā".

Pēc pamatskolas direktora Alekseja Mackeviča teiktā, pilotprojekta mērķis ir plānot un īstenot aktivitātes, kas skolotājiem, skolēniem un vecākiem palīdzētu pārejā uz mācībām latviešu valodā, kā arī stiprinātu apziņu, ka skolotāji spēj realizēt pārmaiņas, izvērtējot esošo situāciju un vajadzības katrā skolā.

Biķernieku pamatskola izteic pateicību Špoģu Mūzikas un mākslas skolai un Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolai - licejam par atbalstu un palīdzību Lielbritānijas vēstnieka Latvijā, V. E. Pola Bramela vizītes organizēšanā.

Nekustamo īpašumu izsole (24.04.)