Biķernieku pamatskolas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana

Biķernieku pagasts

1.novembrī pie mums viesojas ļoti sirsnīga un profesionāla neatliekamas medicīniskās palīdzības darbiniece Nadežda Bistrova. Skolēniem bija iespēja noklausīties interesantu lekciju par to, kā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību. Vēl bija iespēja praktizēties, sniedzot palīdzību cilvēkam, kas bija bez samaņas. Tagad jau jūtamies droši, jo mūsu izglītojamie noteikti nepaies mums garām, kad palīdzība būs ļoti nepieciešam. Ja viņi paši nevarēs palīdzēt, kaut piezvanīt pa tālruņi 113 noteikti varēs.

Diāna Politiko

Biķernieku pamatskolas Mārtiņdienas gadatirgus