Biedrība “Silenes stariņi” veiksmīgi realizēja projektu “Atbalsts nedrošā brīdī”

AKTUĀLI

Biedrība “Silenes stariņi” Augšdaugavas novada programmas “Attīsti sevi! “ ietvaros no 1. jūnija līdz 31. augustam realizēja projektu  “Atbalsts nedrošā brīdī” ar mērķi  krīzes laikā atbalstīt jauniešus un palīdzēt viņiem izvairīties no krīzes radītām sekām, pārvarēt mentālās veselības izaicinājumus, kas  kopumā uzlaboja jauniešu emocionālo, psiholoģisko un sociālo labklājību.

Projekta laikā tika izveidota jauniešu darba organizatoriskā grupa no Skrudalienas pagasta jauniešiem, kuru vadīja jauniešu lietu speciāliste Ināra Lapkovska. Jauniešu vecumposms mentālās veselības ziņā ir laiks, kad notiek strauja personības un emocionālā attīstība, ievērojamas pārmaiņas raksturā. Šobrīd ļoti svarīgi palīdzēt jauniešiem pārvarēt iespējamo depresiju, ikdienas stresu un paaugstināto trauksmes izjūtu. Tādējādi projekta laikā jauniešiem tika organizēti pasākumi, kuri orientē viņus uz pārmaiņām. Bija svarīgi radīt vidi, kur jaunieši var attīstīt prasmes uzturēt labu garīgo un fizisko veselību krīzes laikā.

Izmantojot mūsdienu jauniešu īpašības: prasme sazināties, brīvi pārvaldīt tehnoloģijas, daudz mācīties un izmantojot neformālās izglītības metodes, projekta aktivitātes laikā jauniešiem tika radīta  iespēja saprast savas problēmas un atrast ceļu tas risināt. Visās aktivitātēs tika izmantotas neformālas apmācības metodes. Jaunieši tika iesaistīti pasākumos, kuri palīdzēja nostabilizēt viņu garastāvokli un pārvarēt grūtības ar mentālo veselību. Projekta gaitā tika novadīts lekciju cikls par mentālo veselību, veselīgu dzīves veidu, pašsajūtu. Reizē ar lekcijām bija organizētas dažādas aktivitātes:  “Labo vārdu spēks”, “Klausoties sevī”, “Kā veselīgā veidā atbrīvoties no negatīvām emocijām?”, praktiskas nodarbības ar ART terapijas elementiem, spēles-treningi svaigā gaisā un sporta pasākumi. Aktivitātēs tika izmantotas inovatīvas idejas, darbojās sertificēti psihologi, kuri palīdzēja dalībniekiem veidot uz sadarbību vērstas attiecības, iemācīja atpazīt savas emocijas un saprast to cēloņus. Krīzes laikā jauniešus ļoti ietekmē ģimene, tāpēc daļa no projekta aktivitātēm tika virzīta uz pozitīvas atmosfēras veidošanu ģimenē, jo jauniešiem jāsaprot, ka visi dzīves ceļa kāpumi un kritumi tieši saistīti ar viņu tuviniekiem un tieši ģimenē vajag meklēt drošu un zinošu atbalstu. Akcijas “Saki atklāti, lai justies labi…” laikā viņi mācījās nebaidīties parunāt par savām jūtām ar vecākiem, uzticoties tiem. Nobeigumā svarīgi uzsvērt, ka cilvēks jutīsies labi, ja būs līdzsvars starp emocijām un prāta slēdzieniem.

Lai iepazītos ar pieredzi, kā citi jaunieši pārvar krīzes sekas, kā arī izveidotu jaunas saiknes ar Augšdaugavas novada jauniešiem, tika organizēts brauciens uz Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru.

Projekta rezultātā jauniešiem attīstījās pozitīvā domāšana, kas virza cilvēku attīstības un labklājības virzienā, tā paver rīcības brīvību un nav ierobežojoša. Pusaudžu pozitīvā domāšana spēj daudz mērķtiecīgāk un labāk virzīt pretī iecerētajam un vērtībās balstītai dzīvei. Bet jauniešu negatīvā domāšana ierobežo un ved strupceļā. Jaunieši iemācījās lūgt palīdzību līdzcilvēkiem un speciālistiem, kuriem uzticas, pārdomāt situāciju un iesaistīties situācijas risināšanā.

Darbs projektā vēl turpināsies līdz septembra beigām. Projekta organizatoriskā komanda apkopos visu materiālu un sagatavos projekta atskaiti. Visas projekta aktivitātes ļāva caur neformālo apmācību organizēt jauniešiem aktīvu un lietderīgu laika pavadīšanu, iesaistot tos informatīvos un atraktīvos pasākumos.

Materiālu sagatavoja biedrības “Silenes stariņi” valdes priekšsēdētāja Sofija Mole

Daugavpilī notiks informatīvais seminārs par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām