Biedrība “Silenes stariņi” veiksmīgi realizē projektu “Mazi soļi šķērso lielu attālumu: PMP riska grupas jaunieši dzīvē un mācībās”

AKTUĀLI

Neskatoties uz Covid-19 izraisītajām grūtībām, biedrība “Silenes stariņi” turpina realizēt projektu “Mazi soļi šķērso lielu attālumu:  PMP riska grupas jaunieši dzīvē un mācībās” Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazina samazināšanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt pozitīvas pārmaiņas PMP riska grupas izglītojamajiem  mācībās un brīvā laika pavadīšanā, attīstot viņu radošās spējas un talantus, motivēt brīvprātīgi pievienoties un atbalstīt projekta aktivitātes, gūstot pieredzi un pozitīvas emocijas, kas dos iespēju apgūt jaunas iemaņas un prasmes un veicinās PMP riska grupas jauniešu integrāciju sabiedrībā.  

Katra projekta mēnesī tika organizētas aktivitātes, veltītas noteiktai tēmai. Dzīve veic savas izmaiņas, tāpēc projekta pasākumus vajadzēja koriģēt. Silta ziema nedeva iespēju apmeklēt slēpošanas bāzes EGĻUKALNS Snowtubinga trasi. Tā vietā projekta dalībnieki divas reizes brauca slidot Daugavpils ledus hallē.

Februārī tika organizēta radošā darbnīca „Stikla un keramikas apgleznošana”, kuras uzdevums bija iemācīt jaunus paņēmienus un prasmes. Ar mērķi iepazīties ar Latgales kultūras mantojumu - keramikas un podniecības tradīcijām, apmeklēt izstādes un piedalīties keramiķu meistarklasē - tika organizēts izbraukums uz Daugavpils māla mākslas centru.

Marta mēnesī tika apmeklēta Daugavpils teātra izrāde “Bīstamās mājsaimnieces”. Diemžēl plānotie kinoteātra "Silver screen" un dzīvnieku patversmes apmeklējumi tika atcelti, sakarā ar Covid-19 ievesto karantīnu. Lai projekts turpinātos, karantīnas laikā tika organizēta tās dalībnieku neklātienes sazināšanās. Dalībnieki regulāri sazinājās savā starpā elektroniski, palīdzēja risināt mājas darbus. Projekta vadītāja regulāri atgādināja par karantīnas noteikumiem un personīgās higiēnas prasībām.

Jūnijā, pēc karantīna atcelšanas, instruktora klātbūtnē tika organizēts pārgājiens krāsu dabas pētīšanā. Pārgājiena laikā jaunieši izbaudīja Latvijas krāšņo dabu, apguva āra dzīves pamatus (ugunskura iekurināšanu, apmetnes veidošanu, „Neatstāj pēdas” principus, inventāra izmantošanu), veica dažādus interesantus, ar dabu saistītus uzdevumus, paši gatavoja pusdienas.

Projekta aktivitāšu gaitā dalībnieki neformālos apstākļos redzēja pasaules dažādību, iepazinās ar  iespējam lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku.

Materiālu sagatavoja biedrības “Silenes stariņi” valdes priekšsēdētāja Sofija Mole

Sventes pagasta svētki “Laukiem būt!”