Biedrība “Silenes stariņi” realizēja projektu par senās garīgās kultūras mantojuma saglabāšanu

AKTUĀLI

Biedrība “Silenes stariņi” ar Daugavpils novada domes piešķirto finansiālo atbalstu programmas “Atbalsta fonds biedrībām” ietvaros un Silenes Romas katoļu draudzes līdzfinansējumu no š.g. 22. marta līdz 10. augustam veiksmīgi realizēja projektu “Senā garīgās kultūras mantojuma saglabāšana un garīgo sabiedrisko aktivitāšu attīstība Skrudalienas pagastā” .

Garīgās vērtības sniedz būtisku ietekmi sabiedrības attīstībā, audzinot cilvēkos patiesīgumu, labestību, līdzjūtību, lepnumu, tāpēc Skrudalienas pagastā liela uzmanība tiek pievērsta kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai, kultūrmantojuma saglabāšanai.

Silenes ciematā atrodas mūsu Latvijas vēstures liecinieks, viens no  vērtīgākajiem Latgales vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļiem - Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca, kura 2018. gadā nosvinēs savu 105 gadu jubileju. Laika gaitā Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā ir uzkrājusies liela kolekcija vērtīgu kultūrvēsturisku priekšmetu.  Šeit savākti dažādi garīgās dzīves priekšmeti, kulta priekšmeti, medaljoni un relikvijas, kas radīti 18.-21.gadsimtā. Īpašs lepnums ir Liturģisko tērpu kolekcija. Tie ir ļoti skaisti un unikāli eksponāti.

Līdz šim laikam šie kultūrmantojuma objekti nebija pieejami baznīcas apmeklētājiem, jo nebija piemēroti aprīkotas telpas, kur tos varēja izvietot un droši glabāt, tāpēc eksponāti atradās slēgtās, publiski nepieejamās Silenes katoļu baznīcas dienesta telpās. Draudzē sen radās ideja izveidot pastāvīgu ekspozīciju, kura būtu pieejama publiskai apskatei kā vietējiem iedzīvotājiem, tā arī tūristiem. Tas dos iespēju  popularizēt sakrālas mantojumu un piesaistīt uzmanību sabiedrības plašākai auditorijai. Tādējādi Silenes katoļu baznīcas ekspozīcija kļūst par unikālu objektu savā reģionā, jo būs vienīgā, kas tika izvietota katoļu draudzes dievnamā un būs pieejama plašai sabiedrībai kā pastāvīga ekspozīcija.

Neskatoties uz to, ka ekspozīcija atradīsies katoļu draudzes telpās, to varēs apmeklēt arī citu ticību draudzes locekļi, tādā veidā salīdzinot, meklējot kopīgo un atšķirīgo starp pagasta un novada esošajām konfesijām. Izveidota publiski pieejama garīgās kultūras unikāla ekspozīcija tiks iekļauta tūrisma maršrutā un  veicinās tūrisma attīstību Daugavpils novadā, kas ir nozīmīga Latgales kultūrmantojuma daļa un kopumā tā veido arī labvēlīgu tūrisma vidi.

Ekspozīcija ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas simtgades svinēšanā, jo ietekmes garīgā kultūrmantojuma saglabāšanā visa Dienvidlatgales reģionā un attīstīs  Daugavpils novada kultūrvides dažādību, audzinās jaunatnē lepnumu par savu dzimto vietu un vēsturi.

Informāciju sagatavojusi:
Sofija Mole

Skrudalienas pagastā veiksmīgi noritēja nometne “Manas dzimtenes pūra lāde”