Biedrība “Silenes stariņi” piedalījās NVA skolēnu nodarbinātības programmā

AKTUĀLI

Šovasar biedrība “Silenes stariņi”, pateicoties Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējumam, piedāvāja trim jauniešiem no Skrudalienas, Salienas un Vecsalienas pagasta iespēju piedalīties NVA programmā “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Darbs skolēniem tika piedāvāts daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” periodā no 1.jūnija līdz 31. augustam, katrs jaunietis strādāja vienu mēnesi septiņas stundas dienā.  Nadežda Baranovska un Karina Maskaļonoka  iepazina dārzkopja, bet Andrejs Abrazevičs remontstrādnieka profesiju. Neskatoties uz to, ka jaunieši dzīvo laukos un ikdienā palīdz vecāku saimniecībā, viņi guva jaunu pieredzi un iemācījās darīt kaut ko jaunu un interesantu.

Biedrībai “Silenes stariņi” ir liela sadarbības pieredze ar NVA Daugavpils filiāli, jo tā arī līdz šim aktīvi piedalījās dažāda veida jauniešu nodarbinātības programmās. Tiklīdz biedrība uzzināja par iespēju nodarbināt jauniešus vasarā, tā nolēma piedalīties, jo bija skaidrs, ka pretendentu netrūks.

Diemžēl neiztrūka arī bez finansiāliem sarežģījumiem. Pēc NVA noteikumiem, jaunieši par savu darbu saņem EUR 380,00 pirms nodokļu nomaksas. 50% no šīs summas finansē NVA programma, savukārt pārējo biedrībai ir jāsedz pašai. Protams, ka tādas naudas biedrībai nebija, jo esam bezpeļņas organizācija. Tāpēc pēc palīdzības griezāmies pie Daugavpils novada domes, kura apmaksāja atlikušos 50% no algas, darba devēja nodokļus, kā arī sedza kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.

Jāpiebilst, ka bija nepieciešams nokārtot arī cita veida dokumentāciju. Visticamāk, tieši visāda veida veidlapu un atskaites formu aizpildīšana atbaida lielu daļu no darba devējiem. Vēlamies iedrošināt nebaidīties, jo NVA darbinieki ir ļoti atsaucīgi un laipni. Biedrības kuratore Elžbeta Šimansa palīdzēja visu pareizi noformēt un rūpīgi pārbaudīja katru atskaites lapu.

Vislielākais gandarījums ir redzēt jauniešu prieku, kad viņi saņēma savu algu, kuru plāno iztērēt savām vai ģimenes vajadzībām. Dalība programmā deva jauniešiem ne tikai iespēju nopelnīt, bet arī gūt praktisku darba pieredzi. Cerēsim, ka tas palīdzēs nākotnē iekļauties darba tirgū.

Sofija Mole
Biedrības “Silenes stariņi” valdes priekšsēdētāja

Kaķpēdiņas Slutišķos saka - paldies!