Biedrība “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs” turpina darbu pie LVAF atbalstītā projekta „Pasaules ap mums” īstenošanas

Pagastu un pilsētu ziņas

No 1. līdz 13. februārim noritēja pirmais nodarbību cikls projekta “Pasaules ap mums” ietvaros, ko rīko biedrība “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs” sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, biedrību “Environmental Society”, Vispasaules bioloģiskās daudzveidības informācijas centru (GBIF), kā arī dabas novērojumu portāliem iNaturalist un PlutoF .

Nodarbībās kopumā piedalījās 112 dalībnieki, no kuriem 105 bija Augšdaugavas novada, Daugavpils un Krāslavas novada jaunieši (skolēni no Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Špoģu vidusskolas, Daugavpils Centra vidusskolas, Daugavpils Iespēju vidusskolas, Daugavpils 3.vidusskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas ģimnāzijas). Dalībnieki iesaistījās Latvijas ziemas floras un faunas teorētiskajā apskatā un sezonālas bioloģiskās daudzveidības praktiskajā novērošanā, pielietojot iNaturalist aplikāciju. Projekta koordinatori izsaka pateicību skolotājiem par atsaucību un aktīvu iesaistīšanos projektā.

Dalībnieki tiek aicināti turpināt pielietot gūtas iemaņas un iesaistīties bioloģiskās daudzveidības novērošanas sezonālajā projektā “BioBlitz Latvija - Ziema 2023” komandās vai individuāli, un atsūtīt informāciju par savas komandas nosaukumu, līdera vārdu un  dalībnieku skaitu uz pasaulesapmums@inbox.lv.

Nākamais nodarbību cikls noritēs aprīlī, par vietu un laiku visi reģistrēti dalībnieki tiks informēti elektroniski. Lūgums interesentus par vēlmi apmeklēt nodarbības aprīlī informēt organizētājus 5 dienas iepriekš, rakstot uz pasaulesapmums@inbox.lv.

Interesentiem ir iespēja pievienoties visa projekta garumā, aizpildot reģistrācijas formu https://forms.gle/R5hZpkH7g2cF8LSE8  un apmeklēt nākošās nodarbības un/vai pievienojoties “Pasaules ap mums” grupai iNaturalist un/vai PlutoF GO platformās. iNaturalist un  PlutoF GO lietošanas pamācības var atrast šeit  https://bit.ly/3XB3ud7.

Sekojiet līdzi projekta ietvaros organizētājām aktivitātēm arī Facebook un Instagram profilos: @pasaulesapmums.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds projektu konkursa aktivitātes "Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana" ietvaros.

Informāciju sagatavoja
biedrības “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs”
projekta vadītājs
U.Valainis

Ēnu diena” šogad norisināsies 5. aprīlī