Bibliotēkas lietotāju ievērībai

AKTUĀLI

No 12. janvāra bibliotēkas būs atvērtas grāmatu izsniegšanai, tomēr bibliotēku lasītavas apmeklētājiem arī turpmāk būs slēgtas.

 1. Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam (prasība neattiecas uz bērniem līdz 7 gadu vecumam un cilvēkiem, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ maskas nevar lietot) obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs. Ienākot bibliotēkā, ir jādezinficē rokas.
 2. Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošos.
 3. Bibliotēkas apmeklējuma laikā jāievēro 2 metru distance, vienam apmeklētājam tiek paredzēti vismaz 10 kvadrātmetri.
 4. Bibliotēkas apmeklētāji bibliotēkas telpās drīkst uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm.
 5. Bibliotēkās turpina grāmatu, žurnālu un citu izdevumu izsniegšanu uz mājām. Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tiek ievietoti “karantīnā” uz 72 stundām.
 6. Bibliotēkas apmeklētājiem nav pieejami datori publiskai lietošanai.
 7. Bibliotēkās nenotiek klātienes pasākumi organizēšana, lietotāju apmācības un radošās nodarbības grupās.
 8. Bērnu nodaļa bērniem būs pieejama tikai vajadzīgo grāmatu saņemšanai, datori un bērnu izklaides stūrītis izklaidei nebūs pieejami.
 9. Bibliotēkas telpās aizliegts atrasties personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums).
 10. Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti izmantot pakalpojumus attālināti.
 11. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kārtība var tikt grozīta.

Bibliotēka piedāvā virkni pakalpojumu, kas ir pieejami attālināti:

 • reģistrēšanās par bibliotēkas lietotāju, aizpildot tiešsaistes anketu;
 • ja vēlaties kļūt par bibliotēkas lietotāju, piedāvājam reģistrēties attālināti
 • grāmatu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana savā elektroniskā kataloga lietotāja profilā “Mana bibliotēka”;
 • piekļuve datubāzēm un 3td e‑GRĀMATU bibliotēkai;
 • digitālās uzziņas, rakstot uz savas pagasta bibliotēkas e-pastu.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem pagastu mājaslapās, kā arī bibliotēku Facebook lapās, kur pieejama visa aktuālā informācija par bibliotēkas darbu un sniegtajiem pakalpojumiem kā klātienē, tā arī attālināti. Daugavpils novada pagastu bibliotēku kontaktinformācija.

Aicinām pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos ir ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.

Vienlaikus Kultūras ministrija (KM) un tās iestādes atgādina par vienuviet apkopota un atjaunota #Ēkultūra resursa pieejamību, aicinot iedzīvotājus ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt kultūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti, iestādes klātienē neapmeklējot.

#Ēkultūra resurss vienuviet pieejams KM tīmekļvietnē - www.km.gov.lv

Daugavpils novadā pērn piedzimuši 113 mazuļi