Bibliotekārā stunda medijpratībā Nīcgales bibliotēkā

AKTUĀLI

Lai bērnudārza audzēkņiem bibliotekārā stunda būtu saistoša, medijpratības nodarbībā pusaudži izspēlēja situācijas, kā bērnu vidē notiek viedtālruņu lietošana, kādi pārpratumi un negadījumi rodas, ja aizmirst par labu uzvedību un drošību tīmeklī.

Viedtālruņu eksperti jaunākajiem draugiem parādīja un pastāstīja par telefona uzbūvi, populārākajām tīmekļa vietnēm, ko lieto bērni, un kā vecāki pieskata bērnus un seko līdzi mācībām skolā.

Eksperti iepazīstināja, kas jādara, lai droši lietotu telefonu un internetu. Visi kopā vienojās, ka vislabākie, uzticamākie palīgi bērniem ir vecāki, kas visu ierāda un pastāsta. Bet, ja gadās kāda kļūme, tad tūlīt  palīgā jāsauc tētis vai māmiņa.

Informāciju sagatavojusi:
Ruta Bogdanova, bibliotēkas vadītāja

Skaļās lasīšanas sacensību nacionālajam finālam izraudzīta Inna Ivanova no Naujenes