Bezmaksas mācības attālinātās izglītības platformā “Coursera”

AKTUĀLI

Starptautiskā attālinātās izglītības platforma “Coursera” piedāvā vairāk nekā 3,8 tūkstošus mācību kursu ap 400 specializācijās. “Coursera” kursu programmas izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Hārvarda, Oksforda, Jeila un citas. Covid-19 seku mazināšanas iniciatīvas “Coursera for Workforce Recovery” ietvaros bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem tiek piedāvāti arī tādi kursi, kas palīdzēs uzlabot psiholoģisko noturību, zināšanas medicīnā, sagatavoties tālākai izglītībai, iekļauties darba tirgū, pilnveidot uzņēmējdarbības un digitālās prasmes, tai skaitā apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju pamatus, piemēram, biznesa analītiku, programmēšanu, lietotņu un tīmekļa vietņu izstrādi, digitālo mārketingu.

Attālinātās izglītības platformā “Coursera” pieteikties apmācībām var bezdarbnieki, darba meklētāji, kā arī bezdarba riskam pakļauti nodarbinātie vecumā no 15 gadiem līdz pensijas vecuma sasniegšanai, kuri atbilst kādam no šiem kritērijiem:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus
  • nodarbinātā persona, kuras dzīvesvieta atrodas teritorijā ar zemu ekonomisko aktivitāti
  • persona, kurai uzteikts darba līgums

Bezmaksas Coursera apmācībām var pieteikties līdz 2020.gada 14.decembrim, un mācības jāpabeidz līdz 2021.gada 15.februārim. Mācības uzsākot un pabeidzot, neievērojot noteiktos bezmaksas piedāvājuma termiņus, platformas uzturētājs piedāvās apmācības turpināt saskaņā ar platformas Coursera noteikto cenrādi.

Reģistrēties Coursera mācībām, aizpildot elektronisko pieteikumu, kā arī meklēt papildus informāciju iespējams šeit: www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-platforma-coursera.

Iedzīvotājiem pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas