Bērnudārzs “Pasaciņa” palīdz uzburt svētkus dienas aprūpes centra klientiem

AKTUĀLI

Īstenot labdarības pasākumus var ne tikai Ziemassvētku laikā. Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” darbinieki, bērni un viņu vecāki regulāri rīko dažādas labdarības akcijas, palīdzot sociāli mazaizsargātajiem Augšdaugavas novada iedzīvotājiem. Lieldienu laikā bērnu ģimenes savākušas dāsnu dāvinājumu Dienas aprūpes centra Višķos klientiem, kas knapi ietilpa mikroautobusā. Gan paši bērnudārza darbinieki, gan bērnu ģimenes ir sarūpējušas dažādas ikdienā nepieciešamas lietas - gultas piederumus un veļu, traukus, kancelejas un higiēnas preces, grāmatas, drēbes un apavus.

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Irina Spirina stāsta, ka šādas labdarības akcijas iestāde rīko katru gadu. Iepriekš palīdzība sniegta Augšdaugavas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” un  Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” Kalupes filiāles klientiem, bet šoreiz sarūpētā dāsnā krava aizceļojusi uz Višķiem.

“Mūsu bērnudārzā visam pamatā ir bērnu tikumiskā audzināšana. No mazotnes viņiem cenšamies iemācīt iecietību, līdzjūtību pret citiem cilvēkiem, tāpēc piedalāmies dažādās Sarkanā krusta rīkotajās akcijās un rīkojam paši savas akcijas gan Ziemassvētkos, gan Lieldienās,” stāsta vadītāja. Sadarbībā ar bērnu vecākiem ir sniegta palīdzība arī mazajiem onkoloģijas pacientiem. Par saviem labdarības pasākumiem iestāde skaļi nerunā, jo galvenais esot darīt nevis runāt. Par iecerēto akciju bērnu vecāki uzzina iestādes slēgtajā grupā sociālajā vietnē Facebook, kā arī no saviem bērniem, visi labprāt aktīvi iesaistās. Irina Spirina stāsta, ka ikdienā ar bērniem tiek daudz runāts par nepieciešamību palīdzēt citiem, lai audzinātu viņos līdzcietību un sapratni, tas viņiem ļoti noderēs turpmākajā dzīvē. Jau no četru gadu vecuma bērni sāk izprast labdarības nozīmi, paši interesējas, kad būs vēl kāda akcija, ļoti vēlas piedalīties. Arī bērnu vecāki ir ļoti atsaucīgi, tāpēc labdarības pasākumi norit ļoti viegli. Arī Covid laikā, kad tieša saskare nebija iespējama, labdarības akcija tika rīkota, ziedojot naudu caur Sarkano krustu.  

Dienas aprūpes centra Višķos vadītāja Svetlana Miglāne atzīst, ka ziedotās mantas ļoti noderēs centra klientiem, kuri no pansionātiem pārceļas uz pastāvīgu dzīvi grupu dzīvokļos, tāpēc viņiem būs nepieciešami gan trauki, gan gultas veļa un citas saimniecībā noderīgas lietas. Savukārt ziedotos kancelejas piederumus klienti izmantos dažādās nodarbībās dienas centrā.

Svetlana Miglāne pateicas visiem pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem un bērnu ģimenēm par lielo atsaucību un vēlmi palīdzēt citiem!

Teksts, foto: Inese Minova  

Naujenes pagastā notika riktīgs olu tracis!