“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022” noslēguma pasākums Naujenes pamatskolā

Izglītība

Jau atkal noslēdzies viens gads, kad tika lasītas un vērtētas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022” kolekcijas grāmatas. Š.g. 1. martā Naujenes pamatskolā norisinājās “Bērnu žūrijas 2022” noslēguma pasākums, kuru organizēja Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA. Patīkami bija dzirdēt, ka tieši mūsu skolas 1.-3. klases skolēni šogad bija visaktīvākie žūrijas eksperti.

Kopā ar bibliotekāri Aigu sākumskolās skolēni iepazinās ar kolekcijas grāmatām, viņa lasīja priekšā fragmentus, novadīja dažādās radošās un izzinošās aktivitātēs. Daudzas kolekcijas grāmatas mūsu audzēkņi izlasīja kopā ar savām klases audzinātājām: Ingrīdu BLEIDELI, Aivu LINDI un Alitu KOKINU. Janvārī visi žūrijas dalībnieki, aizpildot elektroniskās vērtēšanas anketas, sarindoja izlasītās grāmatas un piešķīra tām godalgotas vietas. Skolēni ne tikai vērtēja izlasīto grāmatu saturu, dizainu, bet arī norādīja, kāpēc tieši šī grāmata kļuvusi par viņa mīļāko grāmatu.

Noslēguma pasākuma laikā mūsu skolas lasīšanas eksperti uzzināja, kādas grāmatas ieguva godalgotās vietas Naujenes pamatskolas skolēnu vidū. Bibliotekāre Aiga arī pārbaudīja, cik labi mūsu eksperti atceras lasīto grāmatu saturu. Viņi minēja mīklas un pildīja uzdevumus par dažām žūrijas grāmatām. Tā, piemēram, kopā ar I.Paklones grāmatu “Zvēru barošana” bērni ne tikai iepazinās ar Rīgas zooloģiska dārza iemītniekiem, minēja mīklas, bet arī uzzināja interesantus faktus par dzīvniekiem. Savukārt, lasot I Zanderes dzejoļus no grāmatas “Kaķis uz klavierēm”, skolēni mēģināja atminēt kaķu vārdus. Visi kopā atcerējās arī J.Zvirgzdiņa “Rijīgu čūsku” un T.Sedivas kurmīti.

Pasākuma noslēgumā katrs žūrijas eksperts saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas sagatavoto dāvanu un Pateicību par aktīvu līdzdarbošanos ”Bērnu žūrijā 2022”.

Liels paldies Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekārei Aigai SOLDATJONOKAI, kuras ar interesantiem paņēmieniem ieintriģē skolēnus lasīt un vērtēt grāmatas un vairo bērnu lasītprieku!

Alita Kokina, Naujenes pamatsk.1.kl. audzinātāja

Sporta pasākums jauniešiem "Tik dažāds volejbols"