Bērni veidoja savu Ziemassvētku pārsteigumu

AKTUĀLI

4. decembrī Daugavpils novada domē norisinājās tradicionālais novada skolu 1.—2. klašu radošo darbu konkurss “Tev ir ideja? Tad parādi to citiem!”. Šāda konkursa mērķis ir veicināt skolēnu radošo spēju attīstību un sevis izteikšanas formas mākslas valodā.

Šogad konkursam izvēlēta tematika “Ziemassvētku pārsteigums”. Ja iepriekšējos gadus bērni darbojās ar papīru, dabas materiāliem vai paša izvēlētiem materiāliem, tad šogad konkurss notika veidošanas tehnikā, mudinot bērnus savu ideju atveidot plastilīnā.  Katru novada skolu pārstāvēja viens skolēns, kurš iepriekš trīs mēnešus skolotājas vadībā rūpīgi gatavojās šim konkursam, slīpējot prasmes, izmēģinot un pilnveidojot savu ideju.

Veselu stundu telpās valdīja klusums, bērni bija iegrimuši radošajā procesā, cenšoties noteiktajā laikā pagūt īstenot savu ideju, turklāt piedomājot pie katra sīkuma. Pabeidzot darbu, konkursa dalībnieki rūpīgi sakārtoja savu darba vietu, ar to patīkami pārsteidzot žūriju.

Skolēnu radošos darbus vērtēja  Daugavpils novada sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja Ingrīda Bleidele un Daugavpils novada Kultūras pārvaldes māksliniece Olga Gžibovska, pievēršot uzmanību tam, vai ir ievēroti visi konkursa nolikuma nosacījumi, proti, tika vērtēta ideja, tās oriģinalitāte un atbilstība tēmai, izpildījuma kvalitāte, tehnika u.c. Izvērtēt darbus žūrijai nebija viegli, jo katrs darbiņš pārsteidza ar savu oriģinalitāti, turklāt bērni nebija ņēmuši līdzi sagataves, bet visu paveica uz vietas.

Šoreiz diplomus par godalgoto vietu iegūšanu saņēma četri bērni. Pirmo vietu ieguva Naujenes pamatskolas skolniece Aleksandra Solima. Otro vietu ieguva Biķernieku pamatskolas skolniece Diana Grigorjeva un Laucesas pamatskolas skolniece Adelija Sokolova. Trešā vieta piešķirta Sventes vidusskolas skolniecei Nikolei Gulbinskai.

Atzinības saņēma Silenes pamatskolas skolniece Darja Poltarjonoka un Špoģu vidusskolas skolnieks Markuss Samoilovs.

Visus darbiņus vērtēja arī paši konkursa dalībnieki, izraugoties skolēnu žūrijas balvas ieguvēju. Šo balvu saņēma Salienas vidusskolas skolniece Vasilisa Vasiļjeva.

Pateicības par dalību konkursā saņēma Margarita Birjukova (Kalupes pamatskola), Amanda Ļaha (Lāču pamatskola), Evija Matusjaviča (Medumu pamatskola), Sofija Adahovska (Randenes pamatskola), Marks Andrejevs (Vaboles vidusskola) un Sofija Ivanova (Zemgales vidusskola).

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju