Bērni savos darbos radoši ataino klimata pārmaiņu tēmu

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija sadarbībā ar biedrību “Višķu attīstībai” rīkoja vizuālās mākslas konkursu “Klimata pārmaiņas - ko ES varu darīt?”, kurā piedalīties tika aicināti novada izglītības iestāžu 1.-12. klašu audzēkņi.

Konkursa mērķis ir pievērst bērnu un jauniešu uzmanību tam, kā klimata pārmaiņas ietekmē ikdienas dzīvi, motivēt bērnus aizdomāties par apkārtējo vidi, dabas vērtībām, to saudzēšanu nozīmi cilvēku dzīvē, kā arī veicināt bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savas sajūtas pret apkārtējo vidi, stiprinot lokālo patriotismu un līdzatbildību apkārtējās vides aizsardzībā.

Konkursa dalībnieki veidoja vizuālās mākslas darbus dažādās tehnikās uz A3 formāta papīra lapas par tēmām “Piesārņojuma ietekme uz vidi un cilvēku veselību”, “Sabiedrības loma un iesaistīšana klimata pārmaiņu seku mazināšanā”, “Cilvēku darbības ietekme uz klimata pārmaiņām” un “Klimata pārmaiņas – ko ES varu darīt?”.

Kopumā konkursam tika iesūtīti 60 darbi. Žūrija vērtēja darbu atbilstību tēmai un nolikuma prasībām, izpildījuma kvalitāti, oriģinalitāti.

Visi darbi ir ļoti pārdomāti, rūpīgi izpildīti un oriģināli, taču katrā vecuma grupa tika izraudzīti darbi, kuri žūrijas vērtējumā ir pelnījuši īpašu uzslavu.

1.-4. klase – Kristīne Ivanova “Klimata pārmaiņas – ko ES varu darīt?” (Naujenes pamatskola, 1.klase), Artūrs Celitāns “Klimata pārmaiņas – ko ES varu darīt?” (Naujenes pamatskola, 1.klase), Timurs Lapkovskis “Klimata pārmaiņas – ko ES varu darīt?” (Naujenes pamatskola, 4.klase), Nikolajs Obrazcovs “Stādam kokus” (Špoģu MMS, 4. klase), Ieva Rubika “Planēta nogurusi no netīrumiem” (Špoģu MMS, 7 gadi), Aleksandra Solima “Raud, raud pasaule” (Naujenes MMS, 10 gadi);

5.-8.klase – Justīne Abarone “Nomazgā netīrumus” (Špoģu MMS, 13 gadi), Evelīna Koļesnika “Pulkstenis” (Špoģu MMS, 13 gadi), Maija Kristiāna Biteniece “Labais pret ļauno” (Špoģu MMS, 14 gadi), Valerija Trofimova “Atkritumu šķirošana” (Špoģu MMS, 5. klase), Oskars Saveļjevs “Tava izvēle” (Sventes vidusskola, 7. klase), Elza Zībārte “Piesārņojuma ietekme uz vidi un cilvēku veselību” (Bebrenes VP vidusskola, 6. klase), Sofija Koroļkova “Help Me Please!” (Lāču pamatskola, 8. klase), Sofija Narbute “Dzīvnieki pilsētā” (Lāču pamatskola, 6. klase), Valerija Zaiceva “Mēs negribam ēst atkritumus” (Lāču pamatskola, 5. klase);

9.-12. klase – Angelīna Minkeviča “Dzīvības spēks” (Sventes vidusskola, 11. klase), Aina Zubrova “Tikai skudru nesamin…” (Sventes vidusskola, 12.klase), Ņina Strogonova “Klimata pārmaiņas – ko ES varu darīt?” (Bebrenes VP vidusskola, 1.z kurss), Alberta Zeltiņa “Piesārņojuma ietekme uz vidi un cilvēku veselību” (Bebrenes VP vidusskola, 9. klase), Viktorija Rāzna “Cilvēku darbības ietekme uz klimata pārmaiņām” (Bebrenes VP vidusskola, 9. klase).

Visi konkursa darbi publicēti virtuālajā izstādē Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļvietnē, pašvaldības "Facebook" lapā un “Facebook” lapā "Vēsturiski piesārņotās vietas sanācija Višķos". Labāko darbu autori saņems balvas.

Konkurss tika rīkots Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” ietvaros.

Aicina skolēnus iesaistīties radošo darbu konkursā
“Misija – KRUPIS. Izglāb princi!”