Bebrenē, Kumbuļos un Naujenē ierīkoti jauni bērnu rotaļu laukumi

AKTUĀLI

Projekta „Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Augšdaugavas novada pašvaldības Bebrenes, Demenes un Naujenes pagastos”, Nr. 22-03-AL28-A019.2201-000011, ietvaros katrā no minētajiem rotaļu laukumiem 2022.gada nogalē ir uzstādīti 3 elementi: rotaļu komplekss ar slidkalniņu, vingrošanas sienu ar alpīnisma elementiem, virvju kāpnēm, ugunsdzēsēju stieni, šūpoles “ligzda” un smilškasti ar mājiņu.

Projekta mērķis ir dzīves vides kvalitātes uzlabošana Augšdaugavas novada iedzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm ar bērniem drošu un draudzīgu atpūtas vietu izveidošanu Naujenes, Demenes un Bebrenes pagastos.

Projektu īsteno Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par projektu un projekta īstenotājiem www.augsdaugavasnovads.lv, www.naujene.lv, www.demene.lv, www.bebrene.lv un sociālajos portālos www.facebook.com/AugsdaugavasNovads.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” mājaslapā www.daugavpils.partneribas.lv un sociālajos portālos www.facebook.com/Daugavpils.Partneribas.

Stikla trauku un vāžu izstāde Līksnā