Barikāžu aizstāvju atceres diena Lāču pamatskolā

Izglītība

Deg ugunskuri.
Tie nav ugunskuri!
Tur sārtas buras cauri naktij slīd.
Deg ugunskuri.
Tie nav ugunskuri!
Tie mūsu sapņi cauri tumsai spīd.

 /“Nakts uz Barikādēm” Māra Zālīte/

Visu janvāri dažādās Latvijas vietās norisinājās barikāžu atceres pasākumi. Ir izaugusi jauna paaudze, kas par šiem trauksmainajiem notikumiem 1991. gada janvārī uzzina tikai no savu vecāku, vecvecāku vai skolotāju stāstītā. Tāpēc ir ļoti būtiski ar skolēniem par to runāt. Svinīgā sarīkojuma laikā Lāču pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās barikāžu laika sarunās kopā ar Ligitu Kursīti, kur sarunājās par to, kā notika barikādes. Ligita padalījās ar savām atmiņām, kad piedalījās barikādēs. Demonstrēja skolēniem atzinības rakstu, 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, atbildēja uz visiem skolēnu uzdotiem jautājumiem.

Kad oficiālā daļa bija beigusies, skolēniem tika dota iespēja nobildēties pie ugunskura ar savu klasi, klases audzinātāju un ciemiņu Ligitu Kursīti.

Lāču pamatskolas skolotājas O. Dmitrijeva un S. Kardele

Ansamblis "Radenie" ciemojas Naujenes bibliotēkā