Baltkrievijas vēstnieks Latvijā darba vizītē apmeklēja Daugavpils novadu

AKTUĀLI

23. novembrī Daugavpils novadu darba vizītē apmeklēja Baltkrievijas Republikas vēstnieks Latvijā Vasīlijs Markovičs. Baltkrievijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijā amatā Vasīlijs Markovičs iecelts šī gada septembrī. Pirms tam diplomāts bija Baltkrievijas Republikas vēstnieks Čehijā. Daudzi Latgales iedzīvotāji atceras Vasīliju Markoviču kopš deviņdesmito gadu beigām un divtūkstošo gadu sākuma, kad viņš vadīja Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātu Daugavpilī.

Vasīlijs Markovičs atzina, ka vizītes mērķis saistās ar vietas apmeklējumu, kur kādreiz tika strādāts, pildot ģenerālkonsula pienākumus: “Vēlējos satikties ar saviem draugiem, ar novada un pilsētas vadību. Viesojos arī Krāslavā. Galvenais mērķis ir atjaunot kontaktus, izlemt, kuros projektos varam turpināt sadarbību. Ir virkne projektu, kuros jau notiek sadarbība un pie kuriem strādājam, taču jebkurā gadījumā vēlos ar tiem sīkāk iepazīties, paanalizēt, kā mēs tos varam papildināt un sadarbību attīstīt. Kā arī, ko mēs varam piedāvāt no savas puses, lai mērķi tiktu sasniegti”.

Daugavpils novada domē vēstnieks tikās ar Daugavpils novada domes priekšsēdētāju Arvīdu Kucinu un pašvaldības izpilddirektori Vandu Keziku. Sadarbība ar Baltkrievijas pusi novadam ilgst jau vairāk kā 20 gadu garumā. Nupat atjaunoti sadarbības līgumi ar vairākām Baltkrievijas Republikas pašvaldībām. Abu pušu sadraudzības pasākumos ir iesaistījušies sportisti, pašdarbības kolektīvi un skolas.

Tāpat šo gadu laikā īstenoti vairāki pārrobežu sadarbības projekti. To gaitā nodrošināti apstākļi pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils un Braslavas novada teritorijā, veicināta pacientu pārrobežu mobilitāte, piemērojot primāro medicīnisko pakalpojumu infrastruktūru personām ar kustības traucējumiem. Ļoti veiksmīga bija abu valstu sadarbība projektā, kas bija mērķēts uz krūts vēža slimnieku mirstības koeficienta samazināšanu caur mobilo profilaktisko mammogrāfijas skrīninga testu programmu izstrādi un ambulatoro iedzimta vēža slimnieku iestāžu dibināšanu. Jau vairāku gadu garumā aktīvi sadarbojas arī Daugavpils novada Zemgales vidusskola un Vitebskas rajona Novkas vispārizglītojošā vidusskola ilgtspējīgas attīstības un sadarbības tīkla izveidē, tai skaitā pieredzes apmācību organizēšanā par astronomiju un profesionālo sagatavošanu, izveidojot profesionālās sagatavošanas kabinetus un planetāriju saskaņā ar mūsdienu tehnoloģisko progresu.

Vasīlijs Markovičs atzinīgi novērtēja abu valstu iesaisti projektu īstenošanā: “Par projektiem, par kuriem runājām šodien, interese ir liela, jo var piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu. Īpašu uzmanību pievēršot projektiem, kas tiek realizēti medicīnas nozarē. Vai kādreiz spējām iedomāties, ka cilvēki, kas dzīvo lauku reģionos, varētu tikt uz mamogrāfiskajiem izmeklējumiem? Nevarējām. Tagad ir pieejami šie mamogrāfa izbraukumi. Tas ir ļoti perspektīvs projekts, kas ir jāturpina. Tā ir mūsu palīdzība cilvēkiem, kam tā ir nepieciešama”.

Arī Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins akcentēja, ka sadarbība ir pietiekoši veiksmīga: “Valsts simtgadē pie mums bija četras delegācijas no Baltkrievijas, ar kurām sadarbojamies. Projekti, kas tika realizēti iepriekšējā plānošanas periodā, nesa ieguldījumu gan mums, gan Baltkrievijas pusei. Šobrīd mēs ejam uz plānošanas perioda otro kārtu, un es domāju, ka viss izdosies. Turpināsim strādāt pie iesāktā. Tā ir izglītība, jaunatne, medicīna un pieredzes pārņemšana uzņēmējdarbībā”.

Pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam tika iesniegtas vairākas projektu idejas, kurās iekļautas tādas tēmas kā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība, nodarbinātības veicināšana caur inovācijām uzņēmējdarbībā, kā arī sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana sociālā riska grupām.

Pēc pieņemšanas novada domē vēstnieks viesojās Kalkūnes pagastā, apmeklējot Randenes šūšanas ražošanas cehu un Sventes pagasta SIA “Eka paipalas”.

Valsts svētkos Višķos piedalījās delegācija no Osnabrikas pašvaldības (Vācija)