Baltā galdauta svētki Naujenes pamatskolā

Izglītība

Latvietim jau nevajaga daudz…
Galdautu uz galda, balti austu,
Un, lai tad, kad rudzus iesēj viņš,
Svešas acis maizi nenoskaustu.

/K.D. Bitēna/

Ar pieneņu un tulpju ziedēšanu, ievziedu baltumu, putnu čivināšanu, silto pavasara sauli,  klāt maijs un nozīmīgi svētki – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena. Piektdien, 3. maijā, Naujenes pamatskolā ģimeniskā gaisotnē tika atzīmēta Neatkarības atjaunošanas diena jeb Baltā galdauta svētki.

Tā kā šos svētkus cilvēki rada sev paši un katrs pievieno savu devumu, šajā pirmssvētku dienā kopīgi radīt svētku sajūtu un vienoties piederībā aicināja skolas interešu izglītības kolektīvi. Kā allaž, svētku ieskaņā vienojāmies valsts himnas „Dievs, svētī Latviju” dziedājumā.

Apliecinot mīlestību pret savu zemi, saviem tuvajiem cilvēkiem un tautas mantojumu, svētku koncertā uzstājās vokālais ansamblis “Spurgaliņas” un “Ķipariņi”, vokāli instrumentālais ansamblis un 1. – 5. klašu koris.

Pasākuma vadītāja Katarina VAIKULE novēlēja, lai katrs vienmēr jūtas droši savās mājās, savā valstī Latvijā, jo 4. maijs ir baltā diena, kad jāklāj uz galda balts galdauts, jāvelk balts krekls un debesīs jāierauga balta brīvības saule.

Skolas direktors Pāvels BROVKINS visiem atgādināja, ka brīvība – tā ir atbildība un pienākums, ka nav vaļas žēlabām, jādzīvo tā, lai pašu radītā vidē pašiem dzīvot būtu prieks!    

Pasākuma noslēgumā tika sumināti skolas Olimpiskās dienas uzvarētāji.

Paldies mūzikas skolotājai Innai KRALIKAI un direktora vietniecei Zinaīdai PAULIŅAI par pasākuma organizēšanu, svētku sajūtas radīšanu un latviskās identitātes stiprināšanu!

Paldies ikvienam klātesošajam par kopā būšanas prieku!

Alita Kokina, Naujenes pamatskolas skolotāja

Uztura speciālistes konsultācija Ilūkstē