Autobusa SETRA S 313 UL izsole Naujenē

AKTUĀLI

Autobusa SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150, pārdošana par brīvu cenu

Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde pārdod par brīvu cenu pašvaldībai piederošo kustamo mantu –  autobusu SETRA S 313 UL, reģistrācijas Nr.GS 6150, izlaiduma gads 1998.g. Autobuss nav tehniskā kārtībā. Autobusam nav veikta tehniskā apskate.

Autobusa cena EUR 1600, 00 (viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi).

Autobusa atrašanās vieta –Kraujas ciems, Augšdaugavas nov. Autobuss apskatāms, iepriekš to saskaņojot pa tālr. 29267633, 26465559, 65476840.

Personas, kuras vēlas iegādāties autobusu SETRA S 313 U, līdz 2023.gada 10.februāra plkst. 11.00,  iesniedz pieteikumu Naujenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.

Ja pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole starp šīm personām. Izsoles noteikumus skatīt šeit – IZSOLES NOTEIKUMI.

Tālruņi uzziņām 29267633, 26465559, 65476842, 65476840.

Par braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanas kārtības izmaiņām reģionālajā sabiedriskajā transportā