Augšdaugavas novads dziesmu svētkos tiks kupli pārstāvēts

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada atbalsts amatiermākslas kolektīviem 2023. gadā sastādīja 356 000 eiro, kas ir par 9 tūkstošiem vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākoties šī nauda tika izlietota atlīdzībai, dažādu preču un pakalpojumu nodrošināšanai, piemēram, 9954 eiro tika atvēlēti Latgales un Sēlijas Goda tērpu atjaunošanai un apavu izgatavošanai 13 kolektīviem. Jāmin, ka no valsts tika saņemta dotācija 19 482 eiro.

Augšdaugavas novadā 2023. gadā darbojas 85 kolektīvi ar kopumā 1075 dalībniekiem. 2 kori, 2 pūtēju orķestri, 10 tautas deju kolektīvi, 14 cita žanra deju kolektīvi, 10 folkloras kopas, 8 amatierteātri, 18 vokālie ansambļi, 1 kapela, 1 koklētāju ansamblis, 1 lietišķās mākslas studija un 18 interešu grupas.

Deju kolektīvu skatēs, caur kuram kolektīvi var nokļūt šī gada Dziesmu svētkos Rīgā, piedalījās 10 kolektīvi: ANKC “Vārpas” tautas deju ansamblis “Līksme”, Ilūkstes Kultūras un mākslas centra jauniešu deju kolektīvs “Ance”, Vaboles kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Aisma”, Maļinovas saieta nama jauniešu deju kolektīvs “Druvāni”, Ilūkstes KMC deju kolektīvs “Ozolzīles”, Līksnas kultūras nama VPDK “Daugaveņa”, Dvietes kultūras nama VPDK “Dviete”, IKMC VPDK “Pilskalne”, Nīcgales Tautas nama VPDK “Lakši” un Sventes pagasta Tautas nama VPDK “Ezerzvani”. “Augšdaugavas novada deju kolektīvi ir sagatavojušies ļoti kvalitatīvi. Kopumā no desmit kolektīviem, kas piedalījās skatēs, trīs ir ieguvuši augstāko pakāpi, un pieci kolektīvi ieguva 1. pakāpi,” teic kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne. Koru skatēs koris “Latgale” ieguva pirmo pakāpi, bet “Lašu” koris ieguva otro pakāpi. Naujenes mūzikas un mākslas skolas orķestris un Ambeļu pagasta folkloras kopa “Speiga” ieguva otro pakāpi, savukārt NMMS instrumentālais ansamblis ieguva pirmo pakāpi.

Dziesmu svētkos no Augšdaugavas novada piedalīsies arī mazākumtautību kolektīvi – Skrudalienas pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Līgaviņas” (II pakāpe), Naujenes mūzikas un mākslas skolas Instrumentālais ansamblis (II pakāpe) un Naujenes kultūras centra slāvu tradīciju ansamblis “Radenie” (II pakāpe). Višķu pagasta centra sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde” piedalās fināla skatē Rīgā 27. maijā. ANKC “Vārpa” jauktais vokālais ansamblis “Stage On” piedalās fināla skatē Rīgā 28. maijā. “Mūsu vokālie ansambļi ir izgājuši gan vietējās, gan reģionālās skates ar augstiem rezultātiem. Tagad būs vēl jāparāda sevi finālskatēs Rīgā,” teic I. Mukāne.

Dalībai dziesmu svētkos tika atlasītas arī folkloras kopas, kuras skatē saņēma vismaz 43 punktus – ANKC “Vārpa” folkloras kopa “Dyrbyni” (45.2 punkti), Vaboles KN etnogrāfiskais ansamblis “Vabaļis” (43,8 punkti), Bebrenes KN folkloras kopa “Ritam” (48,7 punkti).

Kopumā XXVII Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos Rīgā šovasar piedalīsies 415 dalībnieki no 24 kolektīviem, kas pārstāvēs Augšdaugavas novadu. 

Dziesmu svētki ilgs kopumā 10 dienas. Tajos piedalīsies 40 892 dalībnieki no visas Latvijas, 60 dažādos pasākumos un 20 norises vietās.

Par mobilā mamogrāfa izbraukumu Augšdaugavas novadā