Augšdaugavas novadā veiksmīgi iesākās jauniešu vasaras nodarbinātības programma

AKTUĀLI

Jauniešu nodarbinātības programma tiek īstenota paralēli ar NVA jauniešu nodarbinātības kampaņu. Augšdaugavas novadā tika saņemti 240 pieteikumi jauniešu nodarbinātībai vasarā. Pašvaldības programmā jūnijā darba gaitas jau ir iesākuši 54 jaunieši, bet 37 jaunieši strādā caur NVA programmu.

Vakances jauniešiem kopumā Augšdaugavas novadā piedāvā 49 darba devēji, un šis gads ir izcēlies ar īpaši lielu to piedāvājumu. Visvairāk darbavietu iespējas jaunatnei piedāvā T/C “Kurši” (18) un SIA “Antaris” (24). NVA programmā visvairāk darbavietu piedāvā Ilūkstes pilsētas administrācija – 40 pozīcijas.  

Nozares, kas tiek piedāvātas jauniešiem ir dažādas, bet galvenokārt tā ir labiekārtošana, darbs apkalpojošā jomā un atpūtas vietās. “Jauniešiem tā būs lieliska iespēja iegūt sava veida darba pieredzi un saņemt par to algu, par ko jaunieši ļoti priecājas,” rezumē Jaunatnes lietu daļas vadītāja Oļesja Ņikitina. 

Šajās programmās darbam ir pieteikušies arī jaunieši no Ukrainas. Kā atzīst Jaunatnes daļas vadītāja, šogad piedāvāto vakanču skats ir tik liels, ka iespējams, kādas vakances netiks aizpildītas. Jāņem vērā arī aspekts, ka ne katrs jaunietis vēlas braukt pārāk tālu vai ar diviem autobusiem.

Prioritārajā kārtībā Augšdaugavas novada vakancēm tiek virzīti jaunieši, kas mācās kādā no novada izglītības iestādēm un ir deklarēti novadā. Nākamajā prioritātes secībā darba iespējas piemeklē tiem, kas ir tikai deklarēti vai arī tikai mācās kādā no novada izglītības iestādēm. Tikai pēc šo pieteikumu izskatīšanas, tiek novirzīti pārējie jaunieši.

Teksts: Dainis Bitiņš

Seniori izveidoja rokdarbu izstādi