Seniori izveidoja rokdarbu izstādi

AKTUĀLI

Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā aktīvākie šī centra seniori organizē tradicionālo rokdarbu izstādi. Pēc Covid-19 pandēmijas beigām radošās dāmas ir darbojušās ļoti aktīvi un tagad priecē ar saviem darbiem. Kādai rokdarbi ir vaļasprieks visa mūža garumā, cita prasmes ir apguvusi nesen. Galvenais - viss pašu rokām darināts. Seniori veido dažādas kompozīcijas un suvenīrus no dažādiem materiāliem: kartona, papīra, linu diegiem un u.c. Radošās dāmas tiekas katru nedēļu, dalās ar rokdarbu pieredzi un prasmēm, apgūst jaunas  rokdarbu tehnikas un rīko izstādes. Esam priecīgi, ka mūsu seniori aktīvi izmanto centra piedāvātās iespējas – piedalīties dažādos pulciņos un nodarbībās.

Skolas izlaiduma deju vakars Subatē