Augšdaugavas novada ūdenstilpēs notika zvejas noteikumu pārbaude

AKTUĀLI

Sadarbībā Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta un Latgales RVP zvejas kontroles darbiniekiem, kā arī Augšdaugavas novada dabas resursu nodaļas speciālistu, jūnija sākumā tika veiktas makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību, kā arī zvejas noteikumu ievērošanas pārbaude Augšdaugavas novada ezeros.

Rezultātā tika pārbaudīti 18 makšķernieki, uzsākta viena administratīvā pārkāpuma lietvedība un piemērots sods. Pārbaudes gaitā tika konstatēti nelikumīgi bezsaimnieka zvejas rīki - 12 zivju tīkli un divi vēžu murdi, kas tika izcelti no ūdenstilpēm. Pārbaudes gaitā tika plaši izmantoti tehniskie līdzekļi, motorlaivas, apvidus automašīnas.

Sīkāk par pārbaudes rezultātiem:

- Daugavā pārbaudīti divi makšķernieki, pret vienu tiem uzsākts administratīvais  process un piemērots sods;

-  Lielajā Kolupa ezerā izņemti astoņi zivju tīkli (pieci ezerā un trīs Kolupes ietekā ezerā);

- Sila ezerā pārbaudīti septiņi makšķernieki. Pārkāpumi netika konstatēti;

- Šenheidas ezerā izņemts viens tīkls;

- Briģenes ezerā izņemti divi vēžu murdi;

- Sventes ezerā izņemti divi tīkli;

- Lielajā Ilgas ezerā pārbaudīti trīs makšķernieki;

- Meduma ezerā pārbaudīti seši makšķernieki. Pārkāpumi netika konstatēti. No ezera izņemts viens tīkls.

Luknas ezeru papildina ar zandartu mazuļiem