Augšdaugavas novadā streikos 58 pedagogi

Izglītība

19. septembrī visā valstī sāksies izglītības darbinieku beztermiņa streiks. Saskaņā ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) informāciju, streiku kopumā valstī sāks 23 601 izglītības darbinieks no 815 izglītības iestādēm, sākot ar pirmsskolas izglītības iestādēm un beidzot ar augstskolām.

Augšdaugavas novadā streikā piedalīsies 58 pedagogi no trim izglītības iestādēm. Divās iestādēs – Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” un Naujenes pamatskolā – gatavību piedalīties streikā pauduši visi pedagogi, savukārt Zemgales vidusskolā streikā piedalīties plāno 15 pedagogi.

Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska uzskata, ka pašlaik nav īstais laiks streikot, jo pēdējos divus gadus covid pandēmijas dēļ skolēni jau tā ir daudz iekavējuši mācībās. Arī LIZDA izvirzītās prasības, proti, slodžu sabalansēšana un algu pakāpeniska celšana neesot primārās problēmas, kas būtu pašlaik  jārisina. “Ar slodžu sabalansēšu mēs novadā varam tikt galā, piemēram, Ilūkstes Raiņa vidusskolā, Špoģu vidusskolā un Lāču pamatskolā var sabalansēt slodzi. Grūtāk ir pirmsskolas izglītības iestādēs, kur pedagogi ir noslogoti visvairāk. Bet kopumā bērnu skaits novadā nepieaug, arī pedagogu trūkst, tāpēc nevar būt runa par slodzes sabalansēšanu,” saka J. Zarakovska. Pašlaik novadā joprojām aktuālas ir divas pedagogu vakances – nepieciešams angļu valodas un matemātikas skolotājs. Pēc J. Zarakovskas teiktā, pirmām kārtām būtu jārisina mācību līdzekļu trūkuma problēma. Jau piecus gadus valstī tiek ieviesta kompetenču izglītība, bet mācību materiāli nav izstrādāti joprojām un gatavošanās stundām rada skolotājiem lielu stresu un papildu slodzi. Savukārt audzēkņiem interneta mācību platformu izmantošana ir problemātiska, jo ne visās ģimenēs mājās ir interneta pieslēgums un nepieciešamā datortehnika.      

Pagaidām nav zināms, cik ilgi norisināsies streiks un kā attiecīgās skolas risinās jautājumu ar iekavētās mācību vielas apgūšanu.

Pedagogiem, kas nolēmuši piedalīties streikā, šis laiks tiks uzskatīts par attaisnotu kavējumu, LIZDA biedri no arodbiedrības saņems kompensācijas, savukārt no pašvaldības nekāds finansējums par streika dienām nav paredzēts. Par katras iestādes darba organizēšanu un vecāku informēšanu par izmaiņām mācību procesa nodrošināšanā atbildīga katras iestādes vadība.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētaja vietnieks Vitālijs Aizbalts vērsās pie izglītības iestādēm, kas nolēmušas piedalīties streikā, uzsverot, ka iepriekš garās un sarežģītās pārrunās ar IZM tika panākts koeficienta palielinājums pierobežas skolām, bet streika rezultātā var tikt panākts šī koeficienta samazinājums, kas nozīmē ievērojama finansējuma samazinājumu pierobežas pašvaldību skolu pedagogu algām. 

Notiks skatuves runas konkurss «ZELTA SIETIŅŠ»