Augšdaugavas novada stipendijas šogad piešķīra diviem studējošiem

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība turpina finansiāli atbalstīt novada studentus, kuri apgūst novadā pieprasītu speciālistu profesijas. Novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas mērķis ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un sekmēt studējošo intelektuālo spēju attīstību un tālāk izglītību, kā arī veicināt  nepieciešamo kvalificētu speciālistu piesaisti Augšdaugavas novadā, kas ilgtermiņā ir nozīmīgi Augšdaugavas novada attīstībai.

Lai saņemtu novada pašvaldības stipendiju, stipendiāta vidējām sekmēm ir jābūt vismaz 6 balles un pēc studijām vismaz 3 gadus ir jānostrādā novada uzņēmumā, ar kuru students ir noslēdzis vienošanos.

Šajā gadā divi novada jaunieši ir ieguvuši kvalifikāciju un uzsākuši darba attiecības saskaņā ar noslēgto vienošanos. Viens no stipendiātiem ir ieguvis ārsta diplomu un turpina studijas rezidentūrā, lai pēc tās uzsāktu darbu SIA “Daugavpils reģionālajā slimnīca”. Sekmīgi studijas turpina vēl trīs studējošie, kā arī šajā studiju gadā pašvaldības stipendija tika piešķirta vēl diviem topošajiem novadā pieprasītiem speciālistiem. Abas studentes ir no Kalkūnes pagasta. Daugavpils Universitātē topošās speciālistes apgūst programmu “Māszinības” un kļūs par vispārējās aprūpes māsām. Pēc studiju pabeigšanas, saskaņā ar vienošanos, jaunajām speciālistēm tiks piedāvāts darbs Ilūkstes veselības centrā.

Aicinām uz koncertu "Tere Augšdaugava"